СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
12 клас
Задача 1080

Намерете лицето на  повърхнината на сфера, ако дължината на голяма окръжност на сфера е 8П.    

Публикувана на: 16-1-2013
12 клас
Задача 1079

През точка А от сфера с център  О   е построена равнина, сключваща ъгъл 60 градуса  с радиуса ОА. Намерате дължината на пресечната окръжност, ако радиусът  на сферата е 4 см.

Публикувана на: 16-1-2013
12 клас
Задача 1078

Дадена е сфера с радиус 20 см и точка А на разстояние 11 см от центъра на сферата. Сферата е пресечена  с равнина, така че всички точки на получената окръжност се намират на разстояние 13 см от точката А. Намерате дължината на окръжността.

Публикувана на: 16-1-2013
12 клас
Задача 1077

Две успоредни равнини на разстояние 36 см една от друга се намират от двете страни на центъра на сфера и пресичат сферата в окръжности с радиуси 25 см и 17 см. Намерете повърхнината на сферата.

Публикувана на: 16-1-2013
6 клас
Задача 800

Колко квадратни метра плат са необходими за изработването на балон с форма на сфера с диаметър  12 метра, ако за съшиването на парчетата се изразходват допълнителни 12% плат? Колко кубични метра въздух изразходва такъв балон? (Пресмятаниятя извършете с точност до един квадратен мегър и един кубически метър)

Публикувана на: 28-4-2012
6 клас
Задача 728

Куб има страна 3 см, а кълбо има радиус 1,5 см. Може ли кълбото да се помести в дадения куб? Сравнете лицето на повърхнината на сферата ограждаща кълбото с лицето на повърхнината на куба.

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 724

За ушиване на фудболна топка са израсходвани 24 еднакви кожени парчета. Колко квадратни сантиметра е едно парче, ако диаметърът на топката е 34 см и при шевовете се израсходват още 10% от необходимата за топката кожа?

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Категория: сфера, повърхнина
Задача 702

Как ще се измени повърхнината на сфера, ако радиусът й се намали с 1 см.

Публикувана на: 05-3-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo