СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 927

11.61,023+0,21.3/0,63-(-61,023.11)-(1/2-2/3):|-5/9+8/9|

Публикувана на: 07-10-2012
6 клас
Задача 926

2/3(2/3)10-3x.(1(-1,5)2)5=21/4

Публикувана на: 07-10-2012
6 клас
Задача 860

Определете допустимите стойности за променливите, участващи в израза. Извършете делението. Ако полученият израз е едночлен, определете коефициента и степента му ( a и  b са параметри):

           a5 x8
   а) ———— (a ≠ 0 );
          2a3x6

            0,2bx3z2
   б) ——————;
              2x3z3

          25ax2y3z4
   в) —————— .
            5y3z4x3

Публикувана на: 04-7-2012
6 клас
Категория: степенуване
Задача 857

Намерете стойността на израза, ако n е естествено число.

(-1)n(-1)n(-1)5

Публикувана на: 27-6-2012
6 клас
Задача 772

Ako  x :  y = 4 : 1, числената стойност на израза   e:

а) 0,25         б) 2 : 7     в) 0,5       г) 3 : 7

Публикувана на: 31-3-2012
6 клас
Категория: степенуване
Задача 567

Пресметнете:

a)  493.1253.162  

         76.58.27

б)  x-4=-5:0,5-3

в) (23)5.32.57  

     52.27.3.55

г)  2 . |-3 + (-4) + (-15,2)| + 0,5 . |-7 + (-13 + 8,25)|

                         

Публикувана на: 07-1-2012
6 клас
Задача 498

Пресметнете:

         56+n
а)  ————  -  22+k .  23-k
         54+n

        3n+1. 3n+1
б)  ——————
            32n

Публикувана на: 03-12-2011
6 клас
Задача 462

Намерете най-малкото естествено число a, за което съществува есествено число n, такова че  1176 .  a = n3 .

Публикувана на: 08-11-2011
6 клас
Задача 455

0,2 . 104  литра са равни на:

а) 20000 л          б) 0,2 куб. м            в) 2000 куб. дм         г) 20 куб. м

Публикувана на: 06-11-2011
6 клас
Задача 453

Стойността на израза 0,12 - 0,13  е:

а) 0                      б) 0,1                    в) 0,001                  г) 0,009

Публикувана на: 06-11-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo