СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: степенуване
Задача 857

Намерете стойността на израза, ако n е естествено число.

(-1)n(-1)n(-1)5

Публикувана на: 27-6-2012
6 клас
Задача 772

Ako  x :  y = 4 : 1, числената стойност на израза   e:

а) 0,25         б) 2 : 7     в) 0,5       г) 3 : 7

Публикувана на: 31-3-2012
6 клас
Категория: степенуване
Задача 567

Пресметнете:

a)  493.1253.162  

         76.58.27

б)  x-4=-5:0,5-3

в) (23)5.32.57  

     52.27.3.55

г)  2 . |-3 + (-4) + (-15,2)| + 0,5 . |-7 + (-13 + 8,25)|

                         

Публикувана на: 07-1-2012
6 клас
Задача 498

Пресметнете:

         56+n
а)  ————  -  22+k .  23-k
         54+n

        3n+1. 3n+1
б)  ——————
            32n

Публикувана на: 03-12-2011
6 клас
Задача 462

Намерете най-малкото естествено число a, за което съществува есествено число n, такова че  1176 .  a = n3 .

Публикувана на: 08-11-2011
6 клас
Задача 455

0,2 . 104  литра са равни на:

а) 20000 л          б) 0,2 куб. м            в) 2000 куб. дм         г) 20 куб. м

Публикувана на: 06-11-2011
6 клас
Задача 453

Стойността на израза 0,12 - 0,13  е:

а) 0                      б) 0,1                    в) 0,001                  г) 0,009

Публикувана на: 06-11-2011
6 клас
Задача 450

Ако n е естествено число, то изразът n2 + 4 не може да завършва на цифрата:

а)  0                б)  5                     в)  4                    г) 7

Публикувана на: 02-11-2011
6 клас
Задача 440

Намерете стойността на израза:

       (22)3 . (62)2
а)  ——————;
        33 . 43 . 24

         (42)9 . 64. 122
б) ————————;
      (8.4)3 . (24)7 .  72

 

           (95 + 6 . 94)3
в)  —————————;
         ((33)5 – 12 . 274)2

 

г) (52 . 24 + 5 . 0,25 . 62– (3 . 62) : 22) . 0,12

Публикувана на: 27-10-2011
6 клас
Задача 439

Представете израза като призведение на степени:

а) ( a3 . b4)4;

б)(x2 . y3 . z4)5;

в) (3 . (x + 2)4)6;

г) ((x + 2)2.(y + 4)4)3

Публикувана на: 27-10-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo