СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
8 клас
Категория: средна отсечка
Задача 2373

Точките M, N и P са среди съответно на страните AB, BC и CA на триъгълник ABC. Ако лицето на триъгълник ABC 48 см² лицето на триъгълник MNP в квадратни сантиметри е:

Публикувана на: 04-12-2018
8 клас
Задача 2229

Един от диагоналите разделя трапец на два триъгълника с лица 20 см и 68 см. Ако височината на трапеца е 8 см намерете средната му основа.

Публикувана на: 03-12-2017
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo