СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 2001

Колко килограма калай трябва да се добавят към 2 килограма сплав от мед и калай,в която калаят е 12%,за да се получи сплав,в която калаят е 20%?

а/ 0,5кг

б/ 0,2кг

в/ 0,3кг

г/ 1,3кг

Публикувана на: 01-3-2016
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1969

В съд има 80%-ен спиртен разтвор, а в друг-65%-ен спиртен разтвор, като количествата им се отнасят както  5:2.  Смесили двата разтвора, след което долели 36литра вода и получили 50%-ен спиртен разтвор. По колко литра разтвор е имало в двата съда преди смесването?

Публикувана на: 25-1-2016
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1968

При смесване на 48%-ен спиртен разтвор с 3%-ен спиртен разтвор е получен 500г 30%-ен разтвор. По колко грама са взети от първите два разтвора?

Публикувана на: 25-1-2016
12 клас
Задача 1859

  В ампула от 2 милилитра вода имаме 20 милиграма натриев хлорид. Колко милилитра вода трябва да използваме за да получим 10 микрограма натриев хлорид в един милилитър вода?

Публикувана на: 04-3-2015
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1848

Октановото число на дадено гориво се явява на процентното число изооктан в сместа. Непълна цистерна, съдържаща бензин с октаново число 98, собственикът на бензиностанцията допълнил с бензин с октаново число 95. Оказало се, че бензинът в цистерната има октаново число 96, но той го продал с цената на бензин с октаново число 98. Ако обемът на цистерната е 30 м2, с разликата между цените на 1 л. бензин с октанови числа 98 и 95 е 0,10 лв., то колко лева печалба си е осигурил търговецът?

Публикувана на: 05-2-2015
7 клас
Категория: Смеси и сплави
Задача 1847

Смесени са равни количества на две сплави на никел и желязо, първата съдържа 3 кг. никел и 2 кг. желязо, втората 2 кг. никел и 6 кг. желязо. Намерете процентното съдържание на никел в новата сплав.

Публикувана на: 05-2-2015
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 1842

В сплав от мед, цинк и олово масата на медта е 40% от масата на цялата сплав, а масата на цинка се отнася към масата на оловото както 2 : 3.  Да се намери по колко килограма от всеки метал се съдържа в сплавта, ако оловото е с 0,4 кг по-малко от медта?

Публикувана на: 30-1-2015
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo