СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 197

Турист изминал 10 км, което е 50% от целия път със скорост 6 км/ч. Ако продължи да се движи с тази скорост, ще закъснее с 20 минути. С колко трябва да увеличи скоростта си, за да стигне навреме?

Публикувана на: 15-5-2011
5 клас
Задача 166

От два града тръгнали едновременно един срещу друг два влака. Единият се движел със скорост 55,4 км в час, а другия -  с  52,6 км в час. Намерете разстоянието между двата града, ако влаковете са се срещнали след 1,5 часа след тръгването си.

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Категория: алгебра, скорост
Задача 163

Средната скорост на течението на река Дунав в района на град Лом  през пролетта е 2,25 км в ч. Рибарски кораб извършва улов на риба, която се движи срещу течението със скорост 4,5 км в ч. При улова на този вид  риба корабът трябва да се движи срещу рибния пасаж със скорост 0,5 км в ч. Какво решение за скоростта и  посоката на  кораба трябва да вземе капитанът, за да осигури подходящи условия за улов?

Публикувана на: 03-5-2011
5 клас
Задача 114

Две платноходки при участие в регата, трябвало да изминат в едната посока 24 км и след това да се върнат. Първата платноходка изминала цялото разстояние с постоянна скорост 20 км/ч. Втората на отиване се движела с 16 км/ч, а на връщане - със скорост 24 км/ч. Коя платноходка е пристигнала първа?

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 81

Разстоянието между точка А и точка В е 8 км. Една муха излетяла в 8,00 часá от точка А към точка В. Щом стигнала до точка В се върнала обратно, но точно по средата на пътя тя отново полетяла към В. Стигнала до В и веднага полетяла обратно към А. Върнала се в точка А в  11,00 часá. С каква скорост е летяла мухата?

Публикувана на: 17-3-2011
4 клас
Задача 53

Автобус изминава 85 км.за един час.За колко ще измине 34 км.,ако се движи с една и съща скорост?

Публикувана на: 27-2-2011
5 клас
Задача 37

Разстоянието между София и Велико Търново е 220,5 км. От двата града едновременно тръгват един срещу друг два автомобила. След 1 час автомобилът, който тръгнал от София, е на 92 км от София, а разстоянието между двата автомобила е 39,5 км. Колко километра е изминал втория автомобил за 1 час?

Публикувана на: 15-2-2011
7 клас
Задача 32

На 19.11.2000 г. Таня има рожден ден. Тя навършва толкова години, колкото е сумата от цифрите на годината през, която е родена. Коя година е родена Таня?

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Задача 31

Разстоянието между градовете А и В е 240 км. От град А за В тръгва лека кола със скорост 80 км/ч, а за от В за А в същия час тръгва автобус със скорост 60 км/ч. На какво разстояние ще бъдът колата и автобусат след 1 час и 30 мин?

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Задача 30

На автомобилно рали един от пилотите изминава първата половина от пътя със средна скорост 150 км/ч, а втората половина със средна скорост 120 км/ч.

Втори пилот изминава първата половина от времето си на движение със средна скорост 150 км/ч, а втората със средна скорост  - 120 км/ч.

Кой от двамата е изминал определения маршрут за по-кратко време? Обосновете отговора си.

Публикувана на: 11-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo