СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 648

Ще предполагаме, че скоростта на звука е 340 м.сек.Да си придставим влак, дълъг 340м,който се движи праволинейно със скоростта на звука.В един момент машиниста дава сигнал със свирката от локомотива.За колко време този сигнал ще стигне до пътника,който се намира в  края на последния вагон?  

Публикувана на: 10-2-2012
5 клас
Категория: скорост, движение
Задача 646

Два космически кораба се сближават за скачване, като се движат един към друг по права линия със скорост 480 км/ч и 720 км/ч. На какво разстояние един от друг се намират корабите 2 минути преди скачването?

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 645

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак със скорост 72 км/ч. Товарният влак потеглил от гара А за гара B 2 часа по-рано от бързият, но бързият го настигнал и пристигнал в B 1 час по-рано. Намерете растоянието AB.

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Категория: движение, скорост
Задача 644

Автобус се движи с постоянна скорост. Лека кола задминава автобуса, като се движи със скорост 80 км.ч и след 15 мин спира. Намерете скоростта на автобуса, ако след 5 мин. автобусът настига спрялата кола.

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Задача 641

Два самолета излетели едновременно от едно летище в една и съща посока. Скоростта на първия била  350 км/ч, а на другия - 280 км/ч. След 2 ч първият самолет  намалил скоростта си  на 230 км/ч. На какво разстояние от летището вторият самолет ще настигне първия?

Публикувана на: 06-2-2012
4 клас
Категория: скорост, движение
Задача 618

От два града едновременно тръгнали една срещу друга две коли. За един час едната изминава 92 км. Срещнали се след 4 часа. Намерете разстоянието между градовете, ако втората кола изминава 9 км. по-малко за 1 час от първата.

Публикувана на: 24-1-2012
7 клас
Задача 616

Катер изминава разстоянието между две пристанища и обратно общо за 5 часа . Намерете разстоянието между двете пристанища, ако собствената скорост на катера е 15 км/ч, а на течението на реката е 3 км/ч.

Публикувана на: 24-1-2012
7 клас
Задача 610

Бабата на Камен го поканила за обяд в 12 часа. След като избрал маршрута, той преценил, че ако тръгне в 10 часа и 30 минути с ролери, ще закъснее с 15 минути. Затова Камен тръгнал в 10 часа и 30 минути с велосипед по същия маршрут и пристигнал с 20 минути по-рано от уречения час. Скоростта на Камен с ролери е със 7 км в час по-малка, от колкото скоростта му с велосипед. Колко километра е маршрутът от дома на Камен до дома на баба му?

Публикувана на: 22-1-2012
7 клас
Задача 599

Камион трябвало да измине разстоянието между градовете A и B за определено време. Два часа след тръгването си шофьора забелязал, че е изминал 80 km и ако продължава да се движи със същата скорост ще пристигне в град B със закъснение от 15 min. За това той увеличил скоростта си с 10 km/h и пристигнал в B 15 min преди определеното време. Намерете разстоянието между A и B и времето за което камионът е трабвало да измине това разстояние.

Публикувана на: 15-1-2012
7 клас
Задача 598

Моторист  изминал половината път между два града за 1 h. След това увеличил скоростта си с 5 km/h и изминал втората половина от пътя за 56 min. Намерете разстоянието между двата града и първоначалната скорост на моториста? 

Публикувана на: 15-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo