СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 2283

Кораб се движи по течението на река със скорост 46 км/ч, а срещу течението със скорост 40 км/ч. Намерете скоростта на течението.

Публикувана на: 04-3-2018
7 клас
Категория: скорост
Задача 2251

От София и Бургас разстоянието между които е 390 км. едновременно един срещу друг тръгнали два камиона. Единият се движил с 10 км/ч по- бързо от другия. След 3 часа те се намерилои на разстояние 24 км. един от друг. Каква е била скоростта на камиона, който се движил по- бързо?

Публикувана на: 28-12-2017
7 клас
Категория: скорост
Задача 2250

По разписание влак изминал разстоянието от 360 км. между гарите А и В със скорост 90 км/ч. Един ден след като изминал част от пътя той направил принудителен престой от 15 мин., след което увеличил скоростта си с 10 км/ч. и пристигнал навреме в гара В. Намерете на какво разстояние от гара А влакът е направил престой.

Публикувана на: 28-12-2017
7 клас
Категория: скорост
Задача 2249

От град А за град В тръгнал автобус, който се движел със средна скорост 50 км/ч. 12 мин. след тръгването си той срещнал лека кола идваща от В със скорост 60 км/ч. Леката кола пристигнала в А и след престой от 4 мин. тръгнала обратно към В. На 54 км. от В тя настигнала автобуса. Намерете разстоянието от А до В в километри.

Публикувана на: 28-12-2017
7 клас
Категория: скорост
Задача 2248

В 7 часа сутринта от град А за град В тръгнал велосипедист, който се движил със скорост 12км/ч. 1час по- късно от В за А по същия път потеглил велосипедист, чиято скорост била с 25% по- висока от тази на тръгналия от град А. До срещата първият велосипедист направил почивка от 15 мин. а вторият от 20 мин. Намерете разстоянието от А до В, ако вторият велосипедист е изминал 5км. по-малко от първият.

Публикувана на: 28-12-2017
7 клас
Категория: скорост
Задача 2247

Лека кола трябвало да измине разстоянието от А до В за определено време, като се движи със средна скорост 1500 m/min. След като изминала 60% от пътя, се наложило да се удължи маршрутът с 20 km. и да се намали скоростта с 10 km/h, поради което се получило закъснение от 30 мин. Намерете колко километра е изминала леката кола.

Публикувана на: 28-12-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2163

От два пункта , разстоянието между които е 100 км, тръгнали едновременно един срещу друг  двама велосипедисти. Скоростта на първия велосипедист била 15 км/ч, а на втория - 10 км/ч. Заедно с първия велосипедист тръгнало куче със скорост 20 км/ч. Като срещнало втория велосипедист , кучето се върнало обратно и тръгнало срещу първия велосипедист. Срещнало първия и отново се върнало. Кучето бягало между велосипедистите дотогава, докато те се срещнали. Колко километра е пробягало кучето?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2162

Товарен влак се движи със скорост 48 км/ч, а бърз влак - със скорост 72 км/ч. Товарният влак потегля от гара А за  гара В два часа по- рано, но бързият го настигнал и пристигнал в гара В един час по- рано. Какво е разстоянието между двете гари?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2161

Разстоянието от Видин до Русе е 400 км. От Видин за Русе едновременно тръгват сал и параход. Параходът пристигнал в Русе и веднага потеглил обратна. След 20  часово пътуване двата плавателни съда се срещнали . Намерете скоростта на сала, ако се знае, че скоростта на прахода в спокойна вода е три пъти по-голяма от тази на сала, при това параходът е изминал разстоянието в двете посоки за едно и също време?

Публикувана на: 22-8-2017
4 клас
Категория: скорост
Задача 2160

От летище излетял вертолет със скорост 210 км/ч. След 2 часа от същото летище излетял след вертолета самолет, който след 3 часа от своя  полет  настигнал вертолета. Колко е скоростта на самолета?

Публикувана на: 22-8-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo