СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
8 клас
Задача 1297

при x < 3, решете неравенството

2 | x - 3 | + ( x + 4 )2  < ( x - 3 )2

Публикувана на: 16-4-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo