СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
12 клас
Категория: сечения
Задача 2206

Дадена е триъгълна пирамида АВСS с основа равностранен триъгълник АВС. Основен ръб АВ = 16. Околни ръбове SА=SB=SC = 10. Точка М е среда ръба ВС. Да се намери косинуса на ъгъла между SM и АС.

Публикувана на: 05-11-2017
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo