СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 595

За успоредника ABCD ( AB|| CD и AD || BC ) е известно, че AB=2.BC и точка М е среда на страната CD.

Големината на ъгъл AMB e?

Публикувана на: 15-1-2012
7 клас
Задача 540

От два разтвора на киселина с концентрация съответно 8% и 24% лаборантка трябва да приготви 400 ml нов разтвор. По колко милилитра от наличните разтвори трябва да смеси тя, за да получи разтвор с концентрация:

а/ 15%;

б/ 6%?

Публикувана на: 24-12-2011
7 клас
Задача 539

Колко милилитра вода трябва да се изпарят от 210 ml сòлен разтвор с концентрация 40%, за да се получи сòлен разтвор с концентрация 56%?

Публикувана на: 24-12-2011
7 клас
Задача 538

Един работник може сам да свърши определена работа за 8 h, а друг работник - за 5 h и 20 min. Отначало първият работник работил сам 3 h, а след това се включил и вторият. Да се намери в колко часа е била свършена 75% от работата, ако първият работник е започнал да работи в 9 h 20 min и двамата са направили почивка от 13 h до 13 h 30 min.

Публикувана на: 24-12-2011
7 клас
Задача 537

Един работник произвежда по 6 детайла на час, а друг - по 9. Първият работник започнал работа в 8 часа, а вторият - 2 h по-късно. В колко часа:

а/ дватама работници са произвели едно и също количество детайли?

б/ вторият работник е произвел 60% от детайлите, произведени от първия работник?

Публикувана на: 24-12-2011
7 клас
Задача 536

Лодка тръгнала срещу течението на река от пристанище А към пристанище В, разстоянието между които е 29 km, а 2 h по-късно от пристанище В по реката тръгнал сал. Ако скоростта на лодката в спокойи води е 12 km/h, а на течението по реката - 3,5 km/h, намерете на какво разстояние от пристанище А лодката е срещнала сала.

Публикувана на: 23-12-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo