СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 55

Сборът на най-малките четири различни четни естествени числа е равен на обиколката на квадрат в см. На колко е равна обиколката на равностранен триъгълник със страна равна на страната на квадрата?

Публикувана на: 01-3-2011
4 клас
Задача 54

      Крали Марко се сражавал с 10 четириглави чудовища. На някой от тях той отрязал две от главите, на други- три, а останалите обезглавил напълно. Три от чудовищата загубили общо четири пъти по-малко глави от останалите седем. Чудовищата,останали с една глава, били повече от чудовищата с две глави.

Колко глави е отсякъл Крали Марко и колко чудовища е обезглавил напълно?

Публикувана на: 27-2-2011
4 клас
Задача 53

Автобус изминава 85 км.за един час.За колко ще измине 34 км.,ако се движи с една и съща скорост?

Публикувана на: 27-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 52

Кои цифри трябва да се запишат на мястото на звездичката, така че да се получи вярно твърдение:

а) числото *85 се дели на 5;
б) числото 94* се дели на 2;
в) числото 52* се дели на 10;
г) числото 42* се дели на 3?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 51

Ако към число добавим НОД (36, 48), ще получим  НОК (25, 50). Кое е това число?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 50

Мажоретките от един състав тренирали различни фигури, като се разделяли на групи по 6, а след това на 4 момичета. Също така забелязали, че ако едно от момичетата застане пред другите, то останалите могат да се разделят на групи по 5. Колко са мажоретките в състава, ако се знае, че не са повече от 40?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 49

В пакет с моливи има повече от 100 и по-малко от 200 молива. Броят им е число кратно на 18 и 24. Колко са моливите?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 48

Като използвате всяка от цифрите 0, 5, 6, 7 само по веднъж, напишете две числа които са общо кратни на 9 и 25.

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 47

Трябва да се направи сандък с квадратно дъно, в който да се наредят кутии с дължина 15 см и широчина 9 см. Каква най-малка дължина трябва да има страната на дъното, за да могат кутиите да се наредят плътно?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 46

Нека А е най-малкото тричифрено, число, което пре деление със 7 дава остатък 5, а В е най-голямото трицифрено число, което пре деление със 7 дава остатък 5. Намерете разликата А - В.

Публикувана на: 19-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo