СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: алгебра
Задача 13

Вчера купих 1 кг. домати. Днес, когато отново трябваше да купя 1 кг. домати видях, че цената им е с 30 ст. по-висока. Пресметнах, че с парите, които мама ми е дала за 1 кг мога да купя 880 грама домати. Каква е била цената на доматите вчера?

Публикувана на: 04-2-2011
6 клас
Категория: делимост
Задача 12

При делението на 2002 на някакво число Петър получил остатък 52. Частното от това деление не може да бъде равно на:

А)  1                           Б) 25                             В) 10                             Г) 78

Публикувана на: 04-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 11

Нека N е 2002-цифрено число, което се дели на 9. С a е означен сборът на цифрите на числото N, с  b - сборът на цифрите на числото a, с c - сборът на цифрите на числото b.  Да се намери остатъка, който се получава при делението на числото М = N + 11.(a+b+c) + 2002 на 9.

Публикувана на: 04-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 10

Сборът от цифрите на едно число е 27. Вярно ли е, че сборът на това число с числото, записано със същите цифри, но в обратен ред, се дели на 3?

Публикувана на: 03-2-2011
5 клас
Категория: делимост
Задача 9

Мирослав купил от книжарницата 3 тетрадки и 12 молива, но не погледнал цената им. Продавачката му казала, че покупката струва 6 лв. 85 ст.  Мирослав веднага казал, че това не е възможно. Как е разбрал?

Публикувана на: 03-2-2011
5 клас
Задача 8

Стая с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 4 м, ширина 3 м 20 см и височина 2 м 60 см. Вратата и прозорецът заемат 4 кв. м. Колко трилитрови кутии боя трябва да се купят за боядисването на стените и тавана на стаята, ако за боядисването на 1 кв. м. се изразходва 0,25 л боя?

Публикувана на: 02-2-2011
5 клас
Категория: обеми
Задача 7

Фирма продава бисквити в кутии с дължина 30 см, широчина 20 см и височина 10 см. Втора фирма продава бисквити от същия вид на същата цена, но в кутии с дължина 25 см, широчина 18 см и височина 15 см. Коя фирма продава бисквитите по-скъпо?

Публикувана на: 02-2-2011
5 клас
Категория: обеми
Задача 6

В резервоар с форма на правоъгълен паралелепипед има вода до височина 3 м. Дъното на резервоара е правоъгълник с дължина 8 м и широчина 5 м. Метален куб с ръб 2 м  се пуска на дъното на резервоара. С колко сантиметра ще се повши нивото на водата в резервоара?

Публикувана на: 02-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 5

Броят на болоните в един пакет е по-малък от 50. Когато раздадем на няколко деца по седем балона, в пакета ще останат 2 балона, а ако ги раздадем на друг брой деца по 5, в пакета ще останат 3 балона. Колко балона има в пакета?

Публикувана на: 02-2-2011
6 клас
Категория: алгебра
Задача 4
На едно състезание първите пет класирани ученика решили общо 114 задачи. Росен се класирал на първо място и решил 25 задачи. Останалите четирима решили по-малко задачи от него, като всеки решил различен брой. Колко задачи е решил ученика класирал се на 5-то място.
Публикувана на: 26-1-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo