СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 38

Кристофър Робин и Мечо Пух карали велосипеди. Мечо Пух попитал Кристофър Робин с каква скорост се движат и той му казал скоростта, измерена в метри за минута. Мечо Пух  помислил малко и казал, че се движат с 50 км/ч. Намерете истинската скорост, ако знаете, че Пух си е мислил, че 1 км  има 600 м, 1 час е равен на 100 минути.

Публикувана на: 15-2-2011
5 клас
Задача 37

Разстоянието между София и Велико Търново е 220,5 км. От двата града едновременно тръгват един срещу друг два автомобила. След 1 час автомобилът, който тръгнал от София, е на 92 км от София, а разстоянието между двата автомобила е 39,5 км. Колко километра е изминал втория автомобил за 1 час?

Публикувана на: 15-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 36

Сборът на две естествени числа е 65. Ако едното от тях увеличим 10 пъти, а другото 100 пъти, сборът им става 2000. Кои са числата?

Публикувана на: 14-2-2011
5 клас
Задача 35

Даден е правоъгълник ABCD със страни AB=24 м и  BC = 14 м. Точка  M е среда на  AB, а точка N - среда на BC.

а) Намерете лицето на триъгълника DMN.

б) Ако разстоянието от средата Р на страната CD до правата DN е равно на 3,36 м,  намерете разстоянието от точка М до правата DN.

Публикувана на: 14-2-2011
5 клас
Категория: олимпиада 12-02-2011
Задача 34

Разстоянието между градовете А и В е 398.5 км. В 12 часа от град А за град В тръгва лека кола със скорост 75 км/ч. Когато колата била изминала 30 км, от град В тръгва камион. Колата и камиона се срещнали в 15 ч и 36 мин. Намерете с каква скорост се е движил камиона, ако преди срещата колата е спирала 6 мин да зареди с бензин.

Публикувана на: 12-2-2011
5 клас
Категория: алгебра
Задача 33

Сега (2000 г.) възрастта на бащата на Иван и Стефан е с 24 години по-голяма от сбора на годините на двете деца.  През коя година сборът от годините на Иван и Стефан ще се изравни с годините на баща им?

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Задача 32

На 19.11.2000 г. Таня има рожден ден. Тя навършва толкова години, колкото е сумата от цифрите на годината през, която е родена. Коя година е родена Таня?

Публикувана на: 11-2-2011
4 клас
Задача 31

Разстоянието между градовете А и В е 240 км. От град А за В тръгва лека кола със скорост 80 км/ч, а за от В за А в същия час тръгва автобус със скорост 60 км/ч. На какво разстояние ще бъдът колата и автобусат след 1 час и 30 мин?

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Задача 30

На автомобилно рали един от пилотите изминава първата половина от пътя със средна скорост 150 км/ч, а втората половина със средна скорост 120 км/ч.

Втори пилот изминава първата половина от времето си на движение със средна скорост 150 км/ч, а втората със средна скорост  - 120 км/ч.

Кой от двамата е изминал определения маршрут за по-кратко време? Обосновете отговора си.

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 29

Сборът от цифрите на числото, равно на 1099 -99 е:   

А) 874             Б) 892                В) 99                 Г) 883

Публикувана на: 11-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo