СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 2438

Имаме равнобедрен трапец ABCD с височина CH. Ако  лицето на триъгълника DHC е 21 кв.м, лицето на трапеца е 90 кв.м. и CH = 6 м, намерете: 
  а) дължините на основите CD и AB на трапеца;   
  б) лицето на триъгълника HBC; 
  в) разстоянието от A до бедрото BC , ako периметърът на трапеца е 50 м.                 

Публикувана на: 01-5-2019
8 клас
Задача 2437

[(2x - 1) / (x - 3)] - [(x + 3) / (x - 1)] = (3x + 5) / (x- 4x + 3)

Публикувана на: 01-5-2019
8 клас
Задача 2436

Опростете:

[(x/x-1)+1]:[1-(3x2/1-x2)]

Публикувана на: 01-5-2019
8 клас
Задача 2435

Лицето на правоъгълник е 40 см2, а периметърът му е 26 см. Намерете страните.

Публикувана на: 01-5-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2434

В зоопарк живеят 253 хищници, тревопасни и примати. Броят на хищниците към броя на тревопасните е 5:4, а броят на тревопасните към броят на приматите е 2:1. Намерете броя на хищниците, тревопасните и приматите

Публикувана на: 29-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2433

Автомобил изминал 273 км. за 2 часа. За какво време автомобилът ще измине 3 пъти по-малко разстояние, ако се движи със същата скорост?

Публикувана на: 25-4-2019
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2432

За построяване на търговски център 8 булдозера разчистват строителна площадка за 2 часа. За какво време 3 такива булдозера ще разчистят строителната площадка?

Публикувана на: 25-4-2019
7 клас
Категория: успоредник
Задача 2431

В успоредника ABCD (ъгъл A < 90º) точката M e среда на страната BC,а DH е височина.Точката N е петата на перпендикуляра, спуснат от точката A към правата DM .Ако DH= 5cm и BN=10cm, намерете лицето на успоредника ABCD в квадратни сантиметри.

Публикувана на: 18-4-2019
7 клас
Категория: степенуване
Задача 2430
Публикувана на: 14-4-2019
4 клас
Категория: състезание
Задача 2429

Кое е двуцифреното число, което се увеличава 7 пъти, ако между цифрите му се напише 0 ?

Публикувана на: 09-4-2019
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo