СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1539
Публикувана на: 28-12-2013
6 клас
Задача 1536
Публикувана на: 26-12-2013
6 клас
Задача 1520

(2x)2=

Публикувана на: 04-12-2013
6 клас
Задача 1260

План на вилна зона е начертан в мащаб 1:1000. Вилно място във формата на правоъгълник има раэмери 3 см и 1,5 см.

Намерете площа на вилното  място.

Публикувана на: 24-3-2013
6 клас
Задача 1259

Периметърът на триъгълника ABC е 70 см. Ако a, b и c са страните на този триъгълник, то a : b =  2 : 3, b : c = 4 : 5. Намерете най-голямата страна на триъгълника (в см).

Публикувана на: 24-3-2013
6 клас
Задача 1258

Ако x : y = 4 : 1, числената стойност на израза

          (49.x5)3            (143.x7)2  
A= ————— :  ——————   e:
           (y3)3                 (2.y4)2                 

Публикувана на: 24-3-2013
6 клас
Задача 1255

Опростете иэраза и намерете числената стйност:

(-2x2y3)3        (z7)-2
——— :  —————           x=-2    y=1/9   z=-1,5         
 (z4)         (2x2y4)-2

Публикувана на: 23-3-2013
6 клас
Задача 1254

Опростете иэраза и намерете числената стйност:

          3.(-3x2y3)5.(-2x4y3)7  
A = ———————————     x = -2/3         y = 0,5
               (6x9y8)4.12xy2

 

 

Публикувана на: 23-3-2013
6 клас
Задача 1043

2.|x| –3.|y|–|x+y| , ако

x=2  y=–7

Публикувана на: 28-12-2012
6 клас
Задача 1017

     1            4
-  ——  - —— : 2 =
      7           7

Публикувана на: 07-12-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo