СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Задача 1764

Ромб има обиколка 12,4 см. Лицето му е 6,2 см². Намерете разстоянието между две срещуположни страни на ромба в милиметри. 

Публикувана на: 31-7-2014
5 клас
Категория: път, разстояние
Задача 1399

Турист изминал определен маршрут за три дни. Първият ден изминал 1/4 от разстоянието и още 2 км. Вторият ден изминал 1/2 км от останалата част без 1 км, а третият ден 2/3 от останалата част и последните 3 км. Намерете дължината на туристическия маршрут и по колко километра е изминал туристът през всеки от трите дни.

Публикувана на: 16-7-2013
5 клас
Задача 1393

Две окръжности с равни радиуси се пресичат. В общата част на двата кръга е вписан квадрат. Ако окръжностите са с радиус R и разстоянието между центровете им е R, то намерете страната на квадрата.

Публикувана на: 10-6-2013
7 клас
Задача 1022

Двама велосипедисти тръгнали от две селища едновременно един срещу друг. Първия се движел със скорост 15 км/ч, а скоростта на вторищ била с 10% по-висока от тази на първия. При срещата им се оказало, че единият от тях е изминал 7 км повече от другия. Намерете:

а) разстоянието между двете селища

б) колко време са се движили велосипедистите, и колко път е изминал всекои от тях.

Публикувана на: 14-12-2012
7 клас
Задача 1021

От два града тръгнали една срещу друга две леки коли. Скоростта на втората кола била с 20% по-ниска от тази на първата. Първата кола тръгнала с 30 мин. по-късно от втората. 2 ч. след тръгването на втората кола двете се срещнали и се оказало, че първата кола е изминала 9 км. по-малко от втората. Намерете:

а) скоростта на всяка от колите

б) разстоянието между двата града и пътя, който е изминала всяка кола

Публикувана на: 14-12-2012
5 клас
Задача 986

Град B е между градовете А и С. В едно и също време тръгнали за С лека кола от А и камион от В. Ако средната скорост на колата е била 80,5 км/ч, а на камиона 60,5 км/ч и леката кола е настигнала камиона 3 часа след тръгването им. Намерете разстоянието между градовете А и В.

Публикувана на: 14-11-2012
5 клас
Задача 985

Разстоянието между градовете А и B е 270 км. От град А за град B тръгнал автобус, който  се движил със средна скорост 82,5 км/ч. На какво разстояние от град B ще се  намира  автобусът след 3 часа от тръгването му.

Публикувана на: 14-11-2012
5 клас
Категория: разстояние
Задача 876

Една сутрин Робинзон и Петкан се разделили до счупената лодка и всеки тръгнал да изледва брега на острова . Всеки ден Робинзон изминавал 25 км , а Петкан - по 35 км . Ако обиколката на острова е 120 км , на колко километра от счупената лодка Робинзон и Петкан ще бъдат отново заедно , ако :

а) тръгнат в различни посоки ?                  б) тръгнат в една посока
 

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Задача 867


Група ученици били на 3-дневен поход.През 1-вия ден изминали   2/7 от целия маршрут,през втория 3/5 от останалото разстояние,а през третия 20км.Колко км е целия маршрут?

Числата 2/7 и 3/5 са дроби.

                                                                                                        

Публикувана на: 03-8-2012
7 клас
Задача 532

Товарна лодка от пристанище А по течението на реката в 7 часа сутринта, разтоварва в пристанище В за 1 час и се връща обратно в А в 18:00 часа. Намерте разстоянието между двете пристанища А и В, ако скоростта на лодката в спокойна вода е 10 км/ч, а скоростта на течението е 2 км/ч.

Публикувана на: 18-12-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo