СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


Избери кла
Задача 1359
Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1358
Публикувана на: 13-5-2013
5 клас
Задача 1357

Колко са четирицифрените числа, които съдържат поне една 0 в десетичния си запис?

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1356

От едно естествено число извадили сбора от цифрите му. След това от получената разлика извадили нейния сбор от цифри и така продължавали, като при 11-тото изваждане за първи път се получило 0. С кое число е започвало изваждането?

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1355

Дадени са 51 различни естествени числа, по-малки от 100. Докажете, че между тях могат да се изберат такива 6, че всеки две от избраните са с различни цифри на десетиците и с различни цифри на единиците.

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1354

Дадени са 5 съставни числа, недминаваши 120. Да се докаже, че поне две от тях имат общ делител по-голям от 1.

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1353
Публикувана на: 13-5-2013
5 клас
Задача 1347

Един басейн се пълни от 3 тръби. Първата може да го напълни за 5 часа, втората за 8 часа, а третата за 12 часа. Те пълнили басейна 2 часа. Каква част от басейна са напълнили? Каква част от басейна остава да се напълни?—

Публикувана на: 09-5-2013
7 клас
Категория: задачи от работа
Задача 1285

Том може да боядиса ограда за 15 часа, а Джери за 20 часа. За колко часа, ако двамата работят заедно, могат да боядисат 0,7 части от оградата?

Публикувана на: 08-4-2013
7 клас
Категория: уравнения, работа
Задача 1283

Снежи, за да се подготви за състезание, запланувала да решава по 15 задачи на ден. След втория ден увеличила броя на решаваните на ден задачи с още 5 и два дни преди предвидения срок тя решила заплануваните задачи. За колко дни е решила задачите?

Публикувана на: 08-4-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo