СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: алгебра, работа
Задача 1533

        За да изпълни една поръчка в срок, стругар трябвало да изработва по 12 детайла дневно. Като започнал работа по нея, се оказало, че той може да изработва дневно по 3 детайла повече, поради което изпълнил поръчката един ден по-рано. Намерете броя на изработените детайли и за колко дни те са изработени? 

Публикувана на: 21-12-2013
7 клас
Категория: Работа
Задача 1380

Фермер планувал да прибере пройзведената от него реколта за определен дрок като на ден жъне по 80 декара.

Два дни той не могъл да работи, след това увеличил дневната си норма с 25 % и се оказало, че приключил 4 дни по- рано.

Колко декара е реколтата?

Публикувана на: 21-5-2013
9
Задача 1367
Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1366
Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1365
Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1364

Сравнете дробите

         5678901234
A = ————————
         6789012345


         5678901235
B = ————————
         6789012347

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1363

Върховете на правилен седмоъгълник са оцветени в два цвята. Да се докаже, че съществуват три от тези върхове, които са оцветени в един и същ цвят и са върхове на равнобедрен триъгълник.

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1362

Дадено е 15-цифрено естествено число, записано само посредством нули и единици, което е кратно на 81, но не е кратно на 10. Да се докаже, че ако зачеркнем една от нулите му полученото число няма да се дели на 81.

Публикувана на: 13-5-2013
Избери кла
Задача 1361
Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1360

Сборът на 100 естествени числа, всяко от които не надминава 100, е равен на 200. Да се докаже, че от тях могат да се изберат няколко, сборът на които е равен на 100.

Публикувана на: 13-5-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo