СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: проценти, лихва
Задача 1092

Изчислете на каква стойност ще възлиза инвестиция от $ 4.000 след две години, ако всяка година тя нараства с 3%.

Публикувана на: 23-1-2013
12 клас
Категория: проценти
Задача 1056

Изчислете съотношението в проценти:

А) 22 от 2.000 =

Б) 8 от 20 мили =

Публикувана на: 07-1-2013
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 877

Ако числото А е с75% по малко от В , то с колко процента В е по-голямо от А?

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Задача 849

Разтоянието между два града е 450 км. След като изминава 70% от разтоянието шофьор на камион спрял да обядва. Намерете колко км му остават.

Публикувана на: 05-6-2012
5 клас
Задача 848

Клиент внесъл в банка 3 200 лв. на едногодишен срочен влог  при 3,5 % лихва. Колко лв. ще има след една година?

Публикувана на: 05-6-2012
5 клас
Задача 826

Търговец направил за 1 месец две намаления от по 10% на стоката в магазина. След второто намаление клиент си купил яке за 121,50 лв. 
а) Колко лева е струвало първоначално якето ?
б) Колко лева е спестил клиентът ?
в) Каква е била цената на якето след първото намаление ? 

 

Публикувана на: 13-5-2012
5 клас
Задача 795

Числото 98 е 87.5% от:

А)84

Б)100

В)104

Г)112

 

Публикувана на: 21-4-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 577

Цената на ботуши е 120 лв. При разпродажба новата цена е 105 лв. Намалението в проценти е?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 576

Антон тежи 56 kg.  и е с 12% по-тежък от Иван. Иван тежи?

Публикувана на: 09-1-2012
8 клас
Задача 526
Депозирате в банката 500 EUR. Каква е сумата на лихвата, която ще получите 
за срок от 2 години, ако годишният лихвен процент е 6% и лихвата се 
капитализира веднъж годишно?  
Публикувана на: 15-12-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo