СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: проценти
Задача 1352

 Търговец продал 64% от стоката си. Останали му 720 кг. колко кг е била стоката на търговеца.

Публикувана на: 10-5-2013
6 клас
Задача 1350

В колко л. вода трябва да се прибави 200гр.сол, за да се получи 5 %разтвор?

Публикувана на: 09-5-2013
6 клас
Задача 1349

Колко процентен разтвор ще се получи, ако към 1.5 л.вода се прибави 1 л. чист спирт?

Публикувана на: 09-5-2013
6 клас
Задача 1274

30% - Битови нужди 

15% - Облекло 

10% - други 

45% - За храна 

Месечен Доход 2000 лв 

До колко лв отделя семейството за всеки от разходите

Публикувана на: 29-3-2013
12 клас
Задача 1100

Изчислете на каква стойност ще възлиза инвестиция от 4000 лв. след две години, ако всяка година тя нараства с 3 %.

Публикувана на: 27-1-2013
7 клас
Категория: проценти, лихва
Задача 1092

Изчислете на каква стойност ще възлиза инвестиция от $ 4.000 след две години, ако всяка година тя нараства с 3%.

Публикувана на: 23-1-2013
12 клас
Категория: проценти
Задача 1056

Изчислете съотношението в проценти:

А) 22 от 2.000 =

Б) 8 от 20 мили =

Публикувана на: 07-1-2013
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 877

Ако числото А е с75% по малко от В , то с колко процента В е по-голямо от А?

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Задача 849

Разтоянието между два града е 450 км. След като изминава 70% от разтоянието шофьор на камион спрял да обядва. Намерете колко км му остават.

Публикувана на: 05-6-2012
5 клас
Задача 848

Клиент внесъл в банка 3 200 лв. на едногодишен срочен влог  при 3,5 % лихва. Колко лв. ще има след една година?

Публикувана на: 05-6-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo