СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 283

Измеренията на един правоъгълник се отнасят както 2:3. Ако намалим по-дългата страна с 4 см ще получим правоъгълник чието лице е с 40 кв. см по-малко от лицето на първоначалния правоъгълник. Намерете измеренията на двата правоъгълника?

Публикувана на: 16-6-2011
7 клас
Задача 245

За ъглите алфа, бета и гама на триъгълник ABC е известно че са така както 5:1:6, ако AB = 60 см намерете растоянието от точка А до медианата CM в сантиметри.

Публикувана на: 29-5-2011
6 клас
Категория: пропорции, алгебра
Задача 216

За числата а, b и c е дадено че,

а:b:c = 1:3:8

Колко процента  от средното им аритметично е числото  а ?

Публикувана на: 20-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo