СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория: пропорции
Задача 2323

Сборът на 3 положителни числа е 359. Първото и второто са последователни цели числа. Третото се отнася към по-голямото от двете както 3:8. Намерете най-малкото число.

 

 

Публикувана на: 08-6-2018
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2321

В два чувала има брашно. След като от единия чувал пресипали 4 кг. брашно в другия, отношението на количествата в двата чувала се променило от 2:3 съответно на 8:7. Колко килограма брашно има общо в двата чувала?

Публикувана на: 21-5-2018
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2320

Теглото на злато в сплав от злато и сребро е 60% от теглото, а във втора сплав златото е 45% от теглото на сплавта. В какво отношение трябва да се смесят двете сплави, за да се получи сплав, съдържаща равни количества злато и сребро?

Публикувана на: 21-5-2018
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 2315

Покажете кои от числата са съответно пропорционални на числата 0,5; 2 и 3.
А) 0,05; 1; 2
Б) 2; 4; 6
В) 1; 4; 6
Г) 1,5; 6; 12; 24

Публикувана на: 04-5-2018
6 клас
Задача 2314

Дължините на страните на триъгълник се отнасят както 3:4:5. Ако сборът от дължините на най-малката и на най-голямата страна е 64 см, то обиколката на триъгълника е?

Публикувана на: 04-5-2018
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2308

Един баща завещал своите 141 камили на тримата си синове, които били на 18, 24 и 30 години. По колко камили е получил всеки от тях, ако е трябвало да разделят камилите обратнопропорционално на възрастта си.

Публикувана на: 22-4-2018
7 клас
Категория: пропорции
Задача 2307

На писта ,,Дракон" в с. Калояново се провеждат състезания за пистови автомобили. Според мощността на двигателя автомобилите са разделени на три класа: S1, S2, S3.

a) Това е отношението на броя на мъжете към броя на жените, поотделно за всеки клас, участващи в едно състезание:
  - Kлас S1 - 28 броя състезатели, отношението на броя жени към броя мъже е 4:3;
  - Клас S2 - 20 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 3:1;
  - Клас S3 - 24 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 2:1.
НАМЕРЕТЕ БРОЯ НА ЖЕНИТЕ,УЧАСТВАЩИ В СЪСТЕЗАНИЕТО.

б) Ако в друго състезание броят на жените е 24 и общият брой състезатели по класове е:
 - Клас S1 - 42 броя състезатели;
 - Клас S2 - 30 броя състезатели;
 - Клас S3 - 36 броя състезатели;
Намерете отношението на брой жени към брой мъже, участващи в състезанието.

в) Според наредба на Федерацията по автомобилен спорт един механик може да обслужва не повече от 5 автомобила. Колко най-малко механици трябва да има на второто състезание?

Публикувана на: 20-4-2018
6 клас
Категория: Пропорции
Задача 2131

Отношението на три естествени числа е 2:3:6. Третото число е с 6 по-голямо от второто. Намерете произведението на числата.

Публикувана на: 22-6-2017
6 клас
Категория: мащаб, пропорции
Задача 2120
Публикувана на: 24-5-2017
6 клас
Категория: пропорции
Задача 2113

Колежките Ана и Мая купили общо кафе за офиса, като си разделили разходите в отношение 3:5 и Мая дала 5.50 лв повече. Колко лева е струвала цялата покупка?

Публикувана на: 20-5-2017
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo