СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
9 клас
Задача 1389

 В триъгълник ABC AB>BC, точка K е от страната  AB и такава, че AK=BC+BK. Права l минава през K  и е перпендикулярна на AB . Да се докаже, че l, симетралата на AC  и ъглополовящата на външния ъгъл при върха B се пресичат в една точка.

Публикувана на: 05-6-2013
8 клас
Задача 1388

Даден е успоредника ABCD . Точките M и N са от лъчите AB и AD  и такива, че 2AM=AB(вектор) и 2AN=AD(вектор) . Докажете, че правите AC, BN и DM се пресичат в една точка.

Публикувана на: 05-6-2013
7 клас
Задача 1387

 Точката Q е от равнината на успоредника ABCD и не лежи на правата AC . През върховете A и C са построени прави, съответно успоредни на правите QC и QA и пресечната им точка е означена с P . Да се докаже, че правите QP,AC и BD се пресичат в една точка.

Публикувана на: 05-6-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo