СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 1621

Един правоъгълен участък земя с дължина 325 м е зает от две овощни градини също с правоъгълна форма. Те  имат обща страна с дължина 70 м, площта на  едната градина е с 3010 кв. м по-голяма от площта на другата. Намери площта на всяка от градините.

Публикувана на: 06-3-2014
5 клас
Задача 1474

Правоъгълник има дължина 23,5 дм и широчина 360 см. Колко метра е обиколката му?

Публикувана на: 16-10-2013
6 клас
Задача 1374

Как ще се промени  лицето на правоъгъник, ако намалим дължината му три пъти и увеличим ширината му шест пъти?

Публикувана на: 16-5-2013
5 клас
Задача 1224

Обиколката на правоъгълник  е 28 см, а дължините на страните му в сантиметри са четни едноцифрени числа.Да се намери лицето на правоъгълника. Да се покаже, че този правоъгълник може да се разреже на 4, на 6, на 7 квадрата (не непременно еднакви).

  

Публикувана на: 20-3-2013
4 клас
Задача 1214

Правоъгълник е сглобен от  4 еднакви правоъгълника. Да се намери обиколката на малките правоъгълничета, ако лицето на големия е 12кв.см. Покажете на чертеж всички възможни сглобявания.

Публикувана на: 16-3-2013
4 клас
Задача 1213

Обиколката на правоъгълник е 572 см. Едната му страна е с 36 см по - дълга от другата. От него е изрязан  възможно най-голям квадрат. Да се намери обиколката на този, който е останал. Колко най-много правоъгълничета с обиколка 22 см и най-малко лице могат да се отрежат от него? Как? Какви са размерите на остатъка?

Публикувана на: 16-3-2013
4 клас
Задача 1212

Правоъгълник има лице 54кв.см и най-малка обиколка. Може ли да се разреже на квадрати със страна 3см? На какви еднакви правоъгълници може да се разреже?

Публикувана на: 16-3-2013
6 клас
Задача 1066

Пресметнете дължината на лекоатлетическа пътека на стадион. За колко време ще обиколи пистата лекоатлет, който пробягва 100 м за 12 сек., ако дължината на стадиона е 120 м, а ширината 90 м.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1064

Правоъгълник ABCD има страни a = 8,7см и b, 3 пъти по-малка от а. Намерете обиколката и лицето на правоъгълника.

Публикувана на: 12-1-2013
5 клас
Задача 1059

 Правоъгълник и квадрат имат равни лица. Страната на квадрата е 8 см. Едната страна на правоъгълника е 4 пъти по-дълга от другата. Да се намери периметъра на правоъгълника. 

Публикувана на: 08-1-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo