СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1995

Докажете, че ако в правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса медианата към хипотенузата е равна на половината от хипотенузата.

Публикувана на: 23-2-2016
7 клас
Задача 1695

В равнобедрен трапец бедрото е 7 см, а височината 3,5 см. Намерете ъглите на трапеца.

Публикувана на: 28-4-2014
7 клас
Задача 1616

В правоъгълен триъгълник ABC  xипотенузата AB e 4 пъти по-голяма от височината към нея. Намерете:

а) острите ъгли на триъгълника;

б) S на ABC ако AB=12 cm

Публикувана на: 04-3-2014
7 клас
Задача 1612

В правоъгълен триъгълник мерките на острите ъгли се отнасят както 2 : 1. Ако xипотенъзата му е 19.2 cm, намерете по-малкият катет.

 

Публикувана на: 03-3-2014
7 клас
Задача 1166

В правоъгълникът ABCD е построен диагонала AC. Ако  ACB = 60oPABCD = 27,4 cm  и AB = 8,7 cm, намерете AC.

Публикувана на: 20-2-2013
7 клас
Задача 1164

Ъгълът при върха на равнобедрен триъгълник е 120o, а височината към основата е 4,7 см. Намерете бедрото на триъгълника.

Публикувана на: 20-2-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo