СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
9 клас
Задача 1562

В успоредник ABCD  т. М е от диагонала BD,  като BM:DM = 1:3. Правата AM пресича страната BC в т. N и продължението на DC в т. P. Намерете отношението на лицата на триъгълника ABN и триъгълника PCN.

Публикувана на: 13-1-2014
8 клас
Задача 682

Дадаен е трапец ABCD AB = 8 CD=4,5 AC=6 (AC e диагонал)  и AD = 3. Намерете периметъра?

Публикувана на: 22-2-2012
7 клас
Задача 189

През върха А на равнобедрен остроъгълен триъгълник ABC и центъра на описаната му окръжност е построена права, пресичаща BC в т.D. да се намери АD, ако AC=BC=b и ъгъл <ABC=a

Публикувана на: 10-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo