СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12 клас
Задача 907

Правилна триъгълна пирамида с връх S има за основа триъгълник ABC. Двустенният ъгъл между две околни стени е 120градуса, а разстоянието от върха B до ръба AS е m. Да се намери апотемата на пирамидата.
 

Публикувана на: 25-9-2012
12 клас
Задача 906

Дадена е правилна триъгълна пирамида с височина 40см. и радиус на вписаната в основата окръжност 30см. Да се намери разстоянието от основен връх до срещулежаща стена.
Отг. 72см.

Публикувана на: 25-9-2012
6 клас
Задача 801

Апотемата на правилна  шестоъгълна пирамида е 130 мм. Околната повърхнинае 210.6 кв.см.  На колко е равно основния ръб на пирамидата ?

Публикувана на: 28-4-2012
6 клас
Задача 754

Пирамида, има височина 21 см, а основата й е правоъгълен триъгълник с периметър 36 см, чиито страни се отнасят както 3 : 4 : 5. Намерете обема на пирамидата. Намерете обема на права призма със същата основа, като на пирамидата и с височина също 21 см.

Публикувана на: 25-3-2012
6 клас
Задача 752

Триъгълна пирамида има основни ръбове с дължини b1, b2 и b3, като  b1 : b2 : b3 = 8 : 7 : 4, и периметър на основата 95 см. Височините на околните стени, построени към основните ръбове, са равни на 12,2 см. Намерете:
а) лицето на околната повърхнина на пирамидата;
б) лицето на всяка от околните стени.

Публикувана на: 25-3-2012
6 клас
Задача 701

Лицето на околна стена на правилна шестоъгълна пирамида е 0,12 кв.дм . Намерете апотемата на пирамидата, ако периметърът на основата й е 36 см.

Публикувана на: 04-3-2012
6 клас
Задача 677

Намерете обема на пирамида, ако:

а) основата е квадрат със страна 0.3 дм, а височината е 4 см;

б) основата е правилен шестоъгълник със страна 8 см и апотема 7 см, а височината на пирамидата е 1.5 дм.

Публикувана на: 19-2-2012
6 клас
Задача 676

Начертайте развивката на правилна четириъгълна пирамида с дължина на основния ръб 4 см. и дължина на околния ръб 5 см.

Публикувана на: 19-2-2012
6 клас
Задача 663

Правилна четириъгална пирамида има височина h = 4 cm, околна повърхнина S = 60 cm2 и повърхнина S1 = 96 cm2. Намерете:

-основния ръб на пирамидата;

-апотемата на пирамидата;

-обема на пирамидата.

Публикувана на: 15-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo