СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 938

Правилна шестоъгълна пирамида има основен ръб 10 см. и апотема на основата 8,65 см. Намерете лицето на повърхнината на пирамидата, ако апотемата на основата е с 80% по - малка от апотемата на пирамидата.

Публикувана на: 11-10-2012
11 клас
Задача 920

Равнобедрен триъгълник с основа 6см. и височина 9см. служи за основа на пирамида, всички околни ръбове на която са по 13см. Да се намери височината на пирамидата.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 919

В триъгълна пирамида ABCD основата е равнобедрен правоъгълен триъгълник с хипотенуза AB=3корен от 2. Стените (ABD) и (ACD) са перпендикулярни на основата, а ръбът BD сключва с равнината на основата ъгъл 60градуса. Да се намери обемът на пирамида и двустенния ъгъл с ръб BD.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 918

Дадена е правилна триъгълна пирамида с основен ръб а=6корен от 3, апотема к=6. Да се намери ъгълът между околна стена и основата на пирамидата.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 917

Триъгълник със страни 12см, 10см и 10см служи за основа на пирамида, околните стени на която образуват с основата двустенни ъгли, равни на 45 градуса. Да се намери височината на пирамидата.

Публикувана на: 27-9-2012
11 клас
Задача 914

Обемът на правилна триъгълна пирамида е 9, а ъгълът между околна стена и основата й има големина 45 градуса. Основният ръб на пирамидата е ...?

Публикувана на: 25-9-2012
11 клас
Задача 913

Дадена е четириъгълна пирамида ABCDM с основа равнобедрен трапец. Околните стени сключват ъгъл 45 с основата. Ако височината на трапеца ABCD е 4, АВ=8см и CD=2см, да се намерят:
а) околните ръбове на пирамидата;

б) лицата на околните стени на пирамидата.

Публикувана на: 25-9-2012
12 клас
Задача 910

Дадена е четириъгълна пирамида ABCDM с околни ръбове равни на 2. Дадено е, че AD=DC=1, ъгъл ADC=90 и ъгъл ACB=30.
Да се намери:
а) височината на пирамида;

б) двустенния ъгъл с ръб BC.

Публикувана на: 25-9-2012
12 клас
Задача 909

Двустенният ъгъл при основата на правилна триъгълна пирамида е алфа. Да се намери тангенсът на ъгъла между околен ръб и основата.

Публикувана на: 25-9-2012
12 клас
Задача 908

Двустенният ъгъл при околен ръб на правилна четириъгълна пирамида е алфа, а основният й ръб е а. Да се намерят околният ръб и височината на пирамидата.

Публикувана на: 25-9-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo