СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1179

Намерете обема на правилна шестоъгълна пирамида с основен ръб 10 см, височина 1,2 дм и апотема на основата 8,65 см.

Публикувана на: 26-2-2013
6 клас
Задача 1154

Правилна дванадесетоъгълна пирамида има лице  на околна повърхнина 81,6 кв. дм и апотема 34 см. Намерете:

а) лицето на една околна стена;

б) основния ръб на пирамидата.                                                                                                    

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1148

Колко е сумата на всички ръбове на четириъгълна пирамида  ако основните  и околните  ръбове са равни на 2 см.

Публикувана на: 13-2-2013
6 клас
Задача 1129

Две правилни пирамиди имат един и същ обем V. Височивата h на едната от тях е 10 см, а другата е 4/5 (четири пети) от h. Намерете лицата на основите на двете пирамиди.

Публикувана на: 07-2-2013
6 клас
Задача 1128

Три правилни пирамиди имат едно и също лице и основа, а височините са им h, 2h и 3h. Каква част от обема на третата пирамида  са обемите на другите две пирамиди?

Публикувана на: 07-2-2013
6 клас
Категория: пирамида
Задача 1120

Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб 16 см. и апотема 10 см..Намерете повърхнината и?

Публикувана на: 04-2-2013
6 клас
Задача 1105

Правилна четириъгълна пирамида има има апотема 5 см. и лице на околната повърхнина 60 кв. см. Намерете:

  а) лицето на повърхнината на пирамидата;

 б) обема на пирамидата, ако височината й има дължина, равна на 2/3 от дължината на основния й ръб.  

Публикувана на: 27-1-2013
6 клас
Задача 1103

Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб 8 см., обем 64 куб.см. и лице на околната повърхнина 80 кв.см.

а) Намерете лицето на повърхнината на пирамидата

б) Намерете височината на пирамидата

 

Публикувана на: 27-1-2013
6 клас
Задача 968

Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб 8 см, обем 64 куб. см. и лице на околната повърхнина 80 кв.см.

Намерете:

а) лицето на повърхнината на пирамидата;

б) височината на пирамидата.

Публикувана на: 25-10-2012
6 клас
Задача 966

Правилна четириъгълна пирамида има апотема 5 см. и лице на околната повърхнина 60 кв.см.

Намерете:

а) лицето на повърхнината на пирамидата

б) обема на пирамидата, ако височината й има дължина, равна на 2/3 от дължината на основния и ръб.

Публикувана на: 25-10-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo