СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1784

Многостен е получен, като от куб с ръб 3 см е изрязана пирамида с основа, която съвпада с една от стените на куба, и връх, лежащ на стената на куба, която е срещуоложна на стената, основа на пирамидата. Пресметнете обема на получения многостен.

Публикувана на: 02-9-2014
6 клас
Категория: пирамида
Задача 1742

Пирамида има 18 ръба. Броят на стените на пирамидата е :

а) 6          б) 4        в) 9       г) 10

Публикувана на: 03-6-2014
6 клас
Задача 1666

Дадено : 
права четириъгълна призма 
основа- AB - 8 см 
h a  = 5 см 
l = h = 11 см 
S = ? 
S1 = ?

Публикувана на: 10-4-2014
6 клас
Задача 1586

Основите на права призма и правилна пирамида са равнолицеви. Височината на пирамидата  е два пъти по - голяма  от височината на призмата . Обема на призмата  е 66 куб. дм. обема на пирамидата в куб. дм. е:

а) 44;     б) 132;    в) 33;      г) 22;

Публикувана на: 09-2-2014
6 клас
Задача 1580

ПРАВИЛНА  ЧЕТРИЪГЪЛНА  ПИРАМИДА ИМА ЛИЦЕ НА ОКОЛНАТА ПОВЪРХНИНА 4200 КВ. ММ И АПОТЕМА  0.7 ДМ.

а) Намерете лицето на пълната и повърхнина.

б) Друга четириъгълна пирамида, чието лице на повърхнината е 2/3 от лицето на повърхнината на правилната  пирамида, има основа ромб с периметър 20 см и височина 2 см. Намерете лицето на околната повърхнина на тази пирамида.

Публикувана на: 31-1-2014
6 клас
Задача 1575

Периметърът на основата на правилна шестоъгълна пирамида е 30 см. , а околният и ръб е 13 см. Намерете периметъра на една околна стена на пирамидата.

Публикувана на: 28-1-2014
6 клас
Задача 1320

Правилна петоъгълна пирамида има основен ръб b, околен ръб b:l = 5:8. Сборът от всичките и ръбове е 130 см. Обиколката на основата на пирамидата в сантиметри е ?

Публикувана на: 03-5-2013
6 клас
Задача 1180

Намерете периметъра  на основата на правилна четириъгълна пирамида с обем 2,1125 куб дм. и височина 37,5 см.  Упътване :169=13 на 2 степен.

Публикувана на: 26-2-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo