СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
4 клас
Категория: алгебра, пари
Задача 566

Ники имал 15 лв. повече от Боби. Когато и двамата изхарчили по 10 лв., Ники имал два пъти повече пари от Боби. Колко лева е имал Ники първоначално?

Публикувана на: 07-1-2012
8 клас
Задача 526
Депозирате в банката 500 EUR. Каква е сумата на лихвата, която ще получите 
за срок от 2 години, ако годишният лихвен процент е 6% и лихвата се 
капитализира веднъж годишно?  
Публикувана на: 15-12-2011
7 клас
Категория: пари, проценти
Задача 525
Васил купува 1 килограм и 300 грама сирене за 4,42 EUR. Изчислете цената 
на 1 килограм сирене.
Публикувана на: 15-12-2011
8 клас
Задача 524

Изчислете процента на намаление/увеличение на цените на стоките, ако:

а) Старата цена е 25 EUR, а новата е 30 EUR 
b) Новата цена е 4 EUR, а старата е 5 EUR
Публикувана на: 15-12-2011
6 клас
Задача 507

Изчислете нетната цена (без ДДС), ако брутната цена (с включено ДДС 20%) е 96 EUR.

Публикувана на: 08-12-2011
6 клас
Задача 501

За апартамента си господин Стоянов заплатил за миналата година данъци в размер на 126 лв. Тази сума е 0,2% от данъчната оценка на апартамента му. Колко лева е данъчната оценка на апартамента на господин Стоянов?

Публикувана на: 03-12-2011
7 клас
Задача 500

Госпожа Дончева заплатила за миналата година данък в размер на 1062 лв. Тази сума е 10% от декларираните от нея доходи. Колко лева доход е декларирала госпожа Дончева?

Публикувана на: 03-12-2011
6 клас
Задача 499

Семейство изтеглило заем от 48 000 лв. за закупване на жилище.Той трябвало да бъде погасен чрез равни месечни вноски по 320 лв. За колко години ще изплати семейството заема, ако лихвата за целия период на изплащане е 60% от итеглената сума?

Публикувана на: 03-12-2011
4 клас
Задача 478

Ани и Боби купили бонбони, като Ани дала с 3 лв. повече от половината на сумата, дадени от Боби. Ако Боби е дала 1 лев повече от Ани, колко лева струват бонбоните?

Публикувана на: 23-11-2011
4 клас
Задача 113

Росен има в джоба си 13 монети, всяка от които е от 5 или 10 стотинки. Коя от посочените стойности в  стотинки не може да бъде получена от всичките монети на Росен?

А) 80            Б) 60          В) 70             Г) 115           Д) 125

Публикувана на: 08-4-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo