СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


8 клас
Задача 2327

Да се определи за коя стойност на параметара ,,а,, коренът на уравнениетто

    (а-2).x.                         1.                           x

------------------   __     -------------     =   -----------------

  (a- 2).(a+2).                (a+2).                   (a +2).(a+2)

a). Е по голям от ,,а,,

б) е равен на     а/ а+3

 

Публикувана на: 17-6-2018
6 клас
Задача 1706

Определете стойността на параметъра р така, че нормалния вид на многочлена 1 + (рх+1).(х+р) да има свободен член равен на -18.

Публикувана на: 06-5-2014
7 клас
Задача 1531

a2_1=0 и a(2x-1)/2+2x=5/6-3a-1/6

 

Публикувана на: 17-12-2013
7 клас
Задача 1530

За коя стойност на параметъра уравненията са еквивалентни:

x + m/2 - 2x - m/4 = 0     и 2(x + 2) - m = 0

Публикувана на: 17-12-2013
7 клас
Задача 1527

За коя стойност на параметъра c уравнението 2с - х  = 1 - сх   няма решение.

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1526

Решете уравнението (2а + 3)х = 4а2 -9,  където а е параметър.

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1525

За коя стойност на параметъра b уравнението (2b - 3)х = b+1 има единствен корен?

Публикувана на: 15-12-2013
6 клас
Задача 1394

Да се намерят стойностите на параметъра а, за които многочленът   a( x2 - 2 ) - ( a + 3x )( 2x - 1 )  има равни коефициенти пред x2 и  x.

Публикувана на: 11-6-2013
8 клас
Задача 1372

Да се реши системата в зависимост от участващите параметри:

| ax+a2y=b

| bx+aby=a

 


 

Публикувана на: 14-5-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo