СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 607

Изграден е малък басейн с форма на правоъгълен паралепипед. Размерите на вътрешната част на басейна са дължина 6м. ширина 4 м. и дълбочина 150 см. Колко кв.м. плочки са необходими за вътрешната облицовка ? Колко лв. струва тази облицовка ако цената на 1 кв. м. е 13 лв. а за работата се взема по 10 лв. на кв.м?

Публикувана на: 21-1-2012
5 клас
Задача 585

Даден е правоъгален паралелепипед с измерения   a = 50 см, b = 3дм. и c = 0,7 м. Намерете обема му.

Публикувана на: 10-1-2012
6 клас
Задача 456

Сапун за пране е с форма на правоъгълен паралелепипед. След 14 пранета с този сапун, размерите му намалели наполовина. За колко пранета още ще стигне останалото парче сапун?

Публикувана на: 06-11-2011
6 клас
Задача 447

Една кутия има форма на правоъгален паралелепипед. Обиколките на три от стените й са 12 см, 10 см и 18 см. Колко куб. см е обемът й?

Публикувана на: 01-11-2011
5 клас
Задача 278

Благородни метали се изливат в слитаци с формата на правоъгълен паралелепипед с размери 8 см, 3 см и 2 см. Колко тежи един такъв слитък ако е направен от:

а) злато - 1 куб. см злато тежи 19,3 г;

б) платина - 1 куб. см платина тежи 21,45 г;

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 277

Едно пале тухли има 10 реда по 15 тухли. Размерите на една тухла са 25 см, 12 см, 6 см. Намерете обема на палето в куб. метри.

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 276

Майстор и чирак трябвало да излеят от бетон една плоча с размери 4 м, 3м и дебелина 20 см., трябвало да налеят още  4 колони с размери 20 см, 25 см и височина 3 м. Майсторът наредил на чирака да поръча бетон. Чиракът след  дълги сметки казал на майстора, че ще поръча 30 куб. м бетон. Майсторът, като чул това се хванал за главата, казал  на чирака, че не е учил както трябва и поръчал 3 куб. м бетон. Прав ли е майстора?

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 275

Намерете обема на правоъгълен паралелепипед с размери:

б)  a = 15 см, b = 25 см и c = 42 см;

б)  a = 0,1 м, b = 25 см и c = 3 дм;

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 274

Лицето на повърхнината на паралелепипед с размери a, b  и c e S. Намерете:

a) a,  ако b = 4 см, c = 4 см, S = 120 кв. см;

б) b,  ако a = 1 дм, c = 10 см, S = 400 кв. см;

Публикувана на: 13-6-2011
5 клас
Задача 273

Стая с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 4 м и 20 см, ширина 3 м и 10 см и височина 2 м и 75 см. Вратата и прозорецът на стаята заемат 4,5 кв. м. Стените на стаята трябва да се облепят с тапети. Една ролка с тапети е 4 кв. м и струва 8 лв.

а) Колко ролки тапети трябва да се закупят?

б) Колко ще струват тапетите за цялата стая?

Публикувана на: 13-6-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo