СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Категория: паралелепипед
Задача 880

Да се изчисли пълната повърхнина на вскички паралелепипеди, които могат да се построят от 2007 еднакви единички кубчета ( всички кубчета трябва да се използват )

Публикувана на: 14-8-2012
5 клас
Задача 875

Обемът на правоъгълен паралелепипед е 30 куб.см , а измеренията му в сантиметри са естествени числа. Сборът на дължините на всичките ръбове на паралелепипеда се дели на 36 . Намерете повърхнината му

Публикувана на: 08-8-2012
5 клас
Задача 872

Ръбовете на аквариум с форма на  правоъгълен паралелепипед се измерват с цяло число дециметри и сборът от дължините на всичките му ръбове е 28 дм .
Колко квадратни метра стъкло са необходими за изработването на аквариум с най-голяма вместимост ?

Публикувана на: 04-8-2012
6 клас
Задача 768

В затворена стъклена кутия с формата на правоъгълен паралелепипед сипали 180 литра течност. Поставили кутията върху маса последователно на три от страните й и измерили нивото на течността. Получили следните резултати - 6 дм, 2 дм и 24см.

а) Намерете лицето на повърхнината на кутията;
б) Ако в кутията сипят още 45 литра течност и повторят измерванията, какви резултати ще получат?

Публикувана на: 28-3-2012
5 клас
Задача 766

За измеренията a, b  и c на правоъгълен  паралелепипед знаем, че a = 15 см, b = 1 дм, c = 1,6.b. Намерете:
а) периметъра на основата;
б) лицето на основата;
в) околния ръб c;
г) сбора от всички ръбове на паралелепипеда.

Публикувана на: 28-3-2012
5 клас
Задача 656

Даден е правоъгълен паралелепипед с измерения a = 50 см. b = 3 дм. c = 0,7 м.
Намерете  :

a) повърхнината му в квадратни сантиметри;
b) обема му в литри.

Публикувана на: 12-2-2012
5 клас
Задача 642

За измеренията а, b и c на правоъгален паралепипед знаем, че а = 12 см, b = 0,8.а, c = b : 3.

Намерте:
а. лицето на основата
b. периметъра на основата :
в. околния ръб с

Публикувана на: 07-2-2012
5 клас
Задача 613

Колко струва бетонът необходим за отливане на 84 кв.м. плоча на къща. Ако дебелината на плочата е 15 см. и 1 куб.м. бетон струва 85лв.?

Публикувана на: 23-1-2012
5 клас
Задача 612

Физкултурен салон има размер 30м, 20м , 6м. По колко куб.м. въздух се пада на всеки ученик , ако в салона има 30 ученика , ако уредите и учениците заемат 42 куб.м ?

Публикувана на: 23-1-2012
5 клас
Задача 608

Стените на коридор с форма на правоъгълен паралепипед трябва да се облицоват с гипсов фазер. Коридорът е дълъг 13м. широк 2 м,. а височината му е 2,8 м. площа на прозорците и вратата е 14 кв.м. Намерете колко кв.м. гипсов фазер са необходими за облицовката на коридора?

Публикувана на: 21-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo