СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 1576

Два правоъгълни паралелепипеда  са направени от еднакъв материал и единят тежи 1.40 кг.  Колко тежи другият, ако размерите  му са 3 пъти по-големи от размерите на първия?

 

Публикувана на: 30-1-2014
6 клас
Задача 1574

Съд с формата на правоъгълен паралелепипед с измерения 20/10/30 см е напълнен до горе с вода. Цялото количество вода е прелято в съд с формата на права триъгълна призма с лице на основата 150  см2. Намерете височината на триъгълната призма, ако водата е напълнила призмата до половина.

Публикувана на: 25-1-2014
5 клас
Задача 1543

Плувен басейн с форма на правоъгълен паралелепипед има дължина 12,5 м, широчина 5 м и дълбочина 2 м. Колко литра вода са необходими за да се напълни басейнът до 20 см под горния ръб?

Публикувана на: 03-1-2014
6 клас
Задача 1276

Обемът на правоъгълен паралелепипед е 504 куб.см.. Периметъра на основата е 30см.. За измеренията знаем, че a : b = 7 : 8.

Намерете S и S1 = ?

Публикувана на: 02-4-2013
6 клас
Задача 1261

За правоъгълен паралелепипед знаем, е а : b : c = 2 : 3 : 4 и сборът на всичики ръбове 144см. Търсим повърхнината S1 на паралелепипеда?

Публикувана на: 24-3-2013
5 клас
Задача 1119

Правоъгълен паралелепипед има дължина 8cm, Височина 5 см и околна повърхнина 140 кв.см

Намерете:

а) Ширината му
б) Пълната му повърхина.

 

Публикувана на: 03-2-2013
5 клас
Задача 1082

Даден е правоъгълен паралелепипед с размери

а = 12 см

в = 0,3 . а

с = 2 . в

S = ?     S1 = ?

Публикувана на: 19-1-2013
11 клас
Задача 915

В прав паралелепипед основните ръбове са съответно 8см. и 6 см. , а единият от ъглите при основата е 30градуса. Околният ръб е 5см. Намерете лицето на повърхнината му.

Публикувана на: 25-9-2012
11 клас
Категория: паралелепипед
Задача 912

Основните ръбове и диагоналът на правоъгълен паралелепипед са съответно 4см, 8 см. и 9см. Да се намери лицето на диагоналното му сечение.

Публикувана на: 25-9-2012
12 клас
Категория: паралелепипед
Задача 911

Трите измерения на правоъгълен паралелепипед се отнасят както 5:4:3, а сборът им е 24см. Намерете диагоналът на паралелепипеда и ъгълът между него и стената с най-малко лице.

Публикувана на: 25-9-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo