СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1982

Числото на Криси

Криси намислила едно цяло число N и извършила следните операции:

- към числото N  прибавила числото 6;

- получения сбор умножила по N

- към полученото произведение прибавила 9 и означила новото число с М

а) Ако полученото от Криси число М е едно от числата3, 6, 9 и 15, кое е то?

б) Коя е най-малката стойност на М, която може да се получи по правилото на Криси?

 

Публикувана на: 09-2-2016
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo