СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2130

Десет деца са застанали в редица. Пред Стефан има два пъти повече деца, отколкото след него. След Иван има с 3 деца повече отколкото пред него. колко деца са застанали между Стефан и Иван?

Публикувана на: 14-6-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2128

Ако обиколката на правоъгълник е 24 дм, а лицето му  е 36 кв. дм, то на колко малки правоъгълници с размери 3 см и 4 см може да се разреже?

Публикувана на: 07-6-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2121

Групирайте числата 3,4,5,.......,10,11    в три групи с равни суми по 5 различни начина.

Публикувана на: 27-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2116

В една зала има 12 лампи. Някои от тях са изгорели. От всеки 3 включени лампи поне една свети. Ако включим всички лампи в тази зала, то най-малко колко от тях със сигурност ще светнат?

Публикувана на: 21-5-2017
4 клас
Задача 2115

Сашо има общо 17 монети - от 10 ст, от 20 ст и от 50 ст. Стойността на всички тези монети е цяло число левове. Стойността на монетите от 20 ст също е цяло число левове.  Други пари той няма. Каква сума има Сашо?

Публикувана на: 20-5-2017
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 2114

За коледна украса Мими купила 2 мечета и едно еленче за 5 лв. и 10 ст. Руми за две коледни звезди и едно еленче заплатила 7 лв и 50 ст.

а/ колко ще заплати Петя за 3 мечета, 8 еленчета и 13 коледни звезди?

б/ако една коледна звезда и едно еленче общо тежат с 560 г повече от едно мече, а теглото на коледната звезда , намалено с теглото на едно еленче, е равно на теглото на 2 мечета, то с колко грама коледната звезда  е по-лека от 3 мечета и 3 еленчета общо?

Публикувана на: 20-5-2017
6 клас
Задача 1489

  След откъсване на краставица съдържанието на вода в нея е 99% от теглото й, а след 1 месец съхранение се понижава на 98%. С колко % се е намалило теглото на краставицата?

Публикувана на: 04-11-2013
6 клас
Категория: олимпиади, трапец
Задача 1488

  Основите и височината на даден трапец се измерват с цяло число в сантиметри и  едната основа е равна на една трета от другата. Лицето на трапеца е 48 кв.см. На колко сантиметра е равна височината му, ако тя е по–голяма от малката и по–малка от голямата основа?

Публикувана на: 04-11-2013
5 клас
Категория: олимпиади
Задача 1411

 Точно в 4 часа сутринта два часовника са сверени. Първият избързва с 120 секунди, а другия изостава с 60 секунди на всеки 4 часа. Най-рано след колко денонощия те едновременно пак  ще показват 6 часа сутринта.

Публикувана на: 12-8-2013
4 клас
Категория: олимпиади
Задача 1385
Публикувана на: 28-5-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo