СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2108

Кое е най- голямото естествено число, което е точно 4 пъти по- голямо от сумата на цифрите си?

Публикувана на: 16-5-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2106

Мими има по-малко от 50 кубчета. Тя ги подредила в редици по 4, но и остана 1 кубче. След това ги подреди в редица по 3, но отново 1 кубче остана само. Мими пресметна, че може да подреди всички кубчета в редици по 5. Колко са кубчетата на Мими?

Публикувана на: 16-5-2017
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2033

Калина, Биляна и Гергана влезли в магазин ЧШоколадова изненада" и си купили бонбони. 

Калина изяла един от своите бонбони и дала половината от останалите на брат си. След това изяла още 2 и от нейните бонбони останали само 8 бонбона.

Бонбоните, които си купили Биляна и Гергана, били общо 63. Биляна изяла 4 от своите бонбони, подарила 6 бонбона на Иван и след това дала половината от останалите си бонбони на Гергана.

Накрая Гергана дала на Иван три от бонбоните, които имала и си купила още 10. Оказало се, че Гергана имала вече два пъти повече бонбони от Биляна.

а) Колко бонбона си е купила Калина от магазина?

б) По колко бонбона са си купили Биляна и Гергана от магазин "Шоколадова изненада"?

в) Колко бонбона по-малко си е купила Калина от Биляна?

Публикувана на: 26-5-2016
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2029

Четирима приятели Иван, Георги, Пешо и Митко, в почивката на курса по математика отишли до бюфета. Иван си купил сандвич и кока-кола общо за 4 лв. Георги си купил дъвка и кока-кола общо за 1 лв 20 ст. Пешо купил сандвич, дъвка и 2 близалки общо за 5 лв, а Митко купил сандвич и близалка. Да се намери:

а) колко струва покупката на Митко

б) каква е цената поотделно на един сандвич, една кока-кола, една дъвка и една близалка, ако точно две от тези стоки струват еднакво и кока-колата не е сред тях.

Публикувана на: 22-5-2016
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2028
Публикувана на: 22-5-2016
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 2027

Гошо пресметнал, че ако си купи една химикалка, ще му останат 50 ст., а ако си купи две тетрадки, ще му останат 40 ст. Колко стотинки е имал Гошо, ако с тях си е купил една тетрадка и една химикалка?

Публикувана на: 21-5-2016
6 клас
Задача 1917

В едно училище участниците в общинския кръг на олимпядата по математика от 6а клас са повече от 15 а от 6б клас са по-малко от 21. За обласния кръг се класирали по равен брой ученици от двете паралелки, които са 75% от 6а клас и 60% от 6б клас. Да се определи по колко ученици от 6а и от 6б клас са участвали в общинскиа кръг на олимпядата по математика и колко от тях са се класирали за областния крък.

Публикувана на: 04-10-2015
4 клас
Категория: олимпиада
Задача 1324

В един град има 10 ресторанта и няколко музея. Група туристи прекарала в града няколко дни. Оказало се, че всеки ресторант бил посетен точно от 4-ма туристи, а всеки музей точно от 6-ма туристи. Освен това всеки турист посетил точно 5 ресторанта и 3 музея. Намерете колко музея има в този град?

Публикувана на: 03-5-2013
5 клас
Категория: олимпиада 12-02-2011
Задача 1027

 За 5 часа туристически кораб изминава по течението на реката такова разстояние,
каквото изминава срещу течението за 7 часа. За 18 часа, движейки се по течението, той може
да измине 378 км.
а) Да се определи скоростта на течението на реката и скоростта на кораба по течението;
б) В 8 часа и 30 минути корабът тръгнал срещу течението на реката, а в 10 часа и 3 минути от
същото пристанище в същата посока тръгнал катер със средна скорост в спокойна вода 38 км./ч.
В колко часа катерът е настигнал кораба, ако по пътя преди настигането е направил престой от
27 мин.? 

Публикувана на: 14-12-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo