СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
4 клас
Категория: общ делител
Задача 2072

По пътя на разлагане на прости множители да се намери  НОД на числата 1386 и 378

Публикувана на: 18-3-2017
4 клас
Задача 1033

For how many integers n between 1 and 100 is the  greatest common divisor of 15 and and n equal to 3?

Публикувана на: 20-12-2012
5 клас
Задача 305

Намислете си едно трицифрено число. Запишете го. До него запишеге същото число, така че да получите шест цифрено число. ( например 101 101 ).

Полученото шест цифрено число, разделете на 7.  Полученото ново число разделете на 11. Най-накрая разделете на 13.

Чудо!  Получихте числото, което сте намислили? 

Пробвай те с друго трицифрено число.

Може ли да обясните, защо това се получава за всяко трицифрено число?

 

Публикувана на: 22-6-2011
5 клас
Задача 294

От числата 9, 14, 15 и 27 да се намерят три двойки взаимно прости числа.

Публикувана на: 20-6-2011
5 клас
Категория: общ делител
Задача 293

В един клас има 24 учиника, а в друг 40. На колко групи могат да се разделят учениците от двата класа, ако във всички групи учениците от един и същи клас са по равно.

Публикувана на: 20-6-2011
5 клас
Задача 287

На тренировка по баскетбол отишли 12 деца. Треньорът имал 28 топки. Искал да ги раздели по равно на групи, така че всички групи да имат еднакъв брой топки. Как да постъпи треньорът?

Публикувана на: 18-6-2011
5 клас
Категория: Общ делител
Задача 42

Какъв най-голям брой еднакви букети могат  да се направят от 60 бели и 100 червени рози и по колко бели и червени рози ще съдържа всеки букет?

Публикувана на: 16-2-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo