СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


12
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 49

В пакет с моливи има повече от 100 и по-малко от 200 молива. Броят им е число кратно на 18 и 24. Колко са моливите?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 48

Като използвате всяка от цифрите 0, 5, 6, 7 само по веднъж, напишете две числа които са общо кратни на 9 и 25.

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 47

Трябва да се направи сандък с квадратно дъно, в който да се наредят кутии с дължина 15 см и широчина 9 см. Каква най-малка дължина трябва да има страната на дъното, за да могат кутиите да се наредят плътно?

Публикувана на: 19-2-2011
5 клас
Задача 44

Кое е най-голямото Х, за което НОК ( 15, 12, 5) = НОК (Х, 20, 4)?

а) 60           б) 180                 в) 120                г) 80

Публикувана на: 18-2-2011
5 клас
Категория: Общо кратно
Задача 43

Един пазач работи 4 дни, а петия ден почива. Той почнал работа в понеделник. След колко дни почивката  му ще се падне в неделя?

Публикувана на: 16-2-2011
5 клас
Задача 17

Ако НОК(14, 21, 54) = х . НОК(2, 3, 6), то на  колко е равно х?

Публикувана на: 07-2-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo