СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 477

В триъгълник  ABC ( <C = 90o ) a:b:c = 4:3:5. Ако средната по дължина страна е 9 см намерета:

a) периметъра на триъгълника

б) лицето на триъгълника ABC

с) височината към хипотенузата на триъгълник ABC.

Публикувана на: 23-11-2011
6 клас
Задача 437

Обиколката на квадрат е намалена с 30%. С колко процента се е намалило лицето?

Публикувана на: 25-10-2011
4 клас
Задача 360

Ширината на земен участък е 48 м и е 4 пъти по-къса от дължината му. Сравни площа на този участък с площа на квадратен участък с обиколка 384 м.

Публикувана на: 01-9-2011
4 клас
Задача 345

Жоро има 40 см тел. Иска да направи правоъгълна рамка с възможно най-голяма площ. Какви трябва да са размерите на рамката?

Публикувана на: 27-7-2011
4 клас
Задача 341

Едната страна на триъгълник е 386 мм и е с 57 мм  по-къса от втората страна и с 84 мм по-къса от третата страна. На колко милиметра е равна обиколката на триъгълника?

Публикувана на: 17-7-2011
4 клас
Задача 268
Алея с постоянна широчина огражда градина с форма на правоъгълник. Обиколката на градината без алеята е с 8 метра по-малка от обиколката на градината заедно с алеята. Колко метра е широчината на алеята?
А)1    Б) 2    В) 4    Г) не може да се определи
Публикувана на: 10-6-2011
7 клас
Категория: ромб, обиколка
Задача 201

Даден е ромб ABCD  с <A = 60° и BD = 5 см. Колко е периметърът на ромба?

Публикувана на: 15-5-2011
5 клас
Задача 161

Лицето на трапец е 22,2 кв. см, а височината му е 3 см. Сборът от бедрата на трапеца е с 2,1 см по-малък от сбора на основите му. Намерете обиколката на трапеца.

Публикувана на: 01-5-2011
5 клас
Задача 155

С колко ще се увелечи обиколката на един триъгълник:

а) ако една от страните му се увеличи с 0,6 дм;

б) ако всяка от страните му се увеличи с 0,3 м?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 154

Ширината на правоъгълник е 126,8 м, а дължината му е с 487 дм повече от ширината. Пресметнете в метри обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 29-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo