СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


4 клас
Задача 1626

С телена мрежа, дълга 1 944 м, трябва да се огради правоъгълен участък. Каква е площта на участъка, ако дължината му е два пъти по-голяма от широчината му?

Публикувана на: 07-3-2014
5 клас
Задача 1474

Правоъгълник има дължина 23,5 дм и широчина 360 см. Колко метра е обиколката му?

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Задача 1473

Основата на равнобедрен триъгълник е 0,47 м, а бедрото му е с 0,03 м по- дълго от нея. Намерете обиколката на триъгълника.

Публикувана на: 16-10-2013
5 клас
Задача 1224

Обиколката на правоъгълник  е 28 см, а дължините на страните му в сантиметри са четни едноцифрени числа.Да се намери лицето на правоъгълника. Да се покаже, че този правоъгълник може да се разреже на 4, на 6, на 7 квадрата (не непременно еднакви).

  

Публикувана на: 20-3-2013
6 клас
Задача 1096

Баба иска да изплете кръгла покривка за нашата кръгла маса. Премерих, че диаметъра на масата е 90 см. Колко сантиметра дантела трябва да изплете баба, ако  покривката покрива масата и остава  наоколо да стърчи  по 15 см?

Публикувана на: 25-1-2013
6 клас
Задача 1066

Пресметнете дължината на лекоатлетическа пътека на стадион. За колко време ще обиколи пистата лекоатлет, който пробягва 100 м за 12 сек., ако дължината на стадиона е 120 м, а ширината 90 м.

Публикувана на: 12-1-2013
4 клас
Задача 659

Градина с формата на квадрат е оградена с алея, която навсякъде има една и съща широчина. Ако се движим по външната страна на алеята и направим една пълна обиколка, ще изминем 8 метра повече, отколкото ако се движим по вътрешната. Да се намери широчината на алеята в метри.

Публикувана на: 14-2-2012
6 клас
Задача 587

На квадрат и окръжност  обиколките са равни. Докажете,че лицето на кръга ограден от окръжността е по-голямо от лицето на квадрата.

Публикувана на: 12-1-2012
5 клас
Задача 583

Страните на успоредник са а=18,4 см и b=92 мм. Височината hа е 0,3 дм. Намерете обиколката, лицето и другата височина на успоредника (в см).

Публикувана на: 10-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo