СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 146

Подредете по големина дробите, като започнете от най-голямата:

а)

 3     2    14      11
—,  —,   —,   —
15  15   15      15

б)

   5       25       114        11
——,  ——,   ——,   ——
100    100      100        100

 

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 145

Едната страна на правоъгълник е 10 см, а другата е 4/10 от нея. Намерете лицето и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 144

Ученици трябвало за три дни да наберат 360 кг ябълки. Първия ден те набрали половината от тези ябълки, а през втория ден 3/4 от набраното през първия ден. Намерете по колко килограма ябълки са набрали децата през всеки от трите дни.

Публикувана на: 27-4-2011
6 клас
Задача 129

През деня, в  който не лови мишки, котката Лиза изпива 60 мл мляко. През деня в който лови мишки, тя изпива с 1/3 пъти повече мляко. Последните две седмици котката Лиза хващала мишки през ден. Колко милилитра мляко е изпила Лиза през тези две седмици?

Публикувана на: 14-4-2011
5 клас
Задача 121
                                           1
Представете числото   1 —    
                                          12

като сбор на 3 дроби, числителите на които са равни на 1.

Публикувана на: 12-4-2011
5 клас
Задача 117

Един работник може сам да свърши една работа за 12 часа, а друг може да я свърши сам  за 15 часа. Каква част от работата ще свършат двамата за: 

а) 1 час;

б) 3 часа.

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 116

Голямата основа на трапец е 55,2 см, а малката основа е 1/4 от нея. Височината на трапеца е 2/3 см. Намерете лецето на трапеца.

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 115

Автомат произвежда ролкови лагери с определен диаметър. При проверка на 500 лагера се е оказало, че 14  са с по-голям диаметър от допустимия, а 6 са с диаметър под допустимия. Каква част от лагерите са дефектирали поради отклонение в диаметъра?

Публикувана на: 10-4-2011
5 клас
Задача 114

Две платноходки при участие в регата, трябвало да изминат в едната посока 24 км и след това да се върнат. Първата платноходка изминала цялото разстояние с постоянна скорост 20 км/ч. Втората на отиване се движела с 16 км/ч, а на връщане - със скорост 24 км/ч. Коя платноходка е пристигнала първа?

Публикувана на: 10-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo