СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 353

Кристиян произвежда 11 играчки за 15 минути. Георги произвежда 12 играчки за 20 минути. За колко време двамата заедно ще произведат 300 играчки?

Публикувана на: 27-8-2011
5 клас
Задача 331

Намерете такова число,  че 1/4 от него, умножена с 1/9 от него, е равно на същото число.

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Задача 158

Две коли тръгнали една срещу друга, съответно от точка А и точка Б. Едната изминала 10 км,  другата 22 км, а между тях останало 1/3 от цялото разстоянието между А и Б. Колко е разстоянието между точка А и Б?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 153

В 1 яйце жълтъкът  е 1/3 от теглото на яйцето, а белтъка е  1  3/5  от жълтъка.  Ако  яйцето тежи 60 гр. , колко тежи жълтъка, белтъка и черупката?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 151

Съдържанието на белтъчини в лещата са 1/4 от теглото й, а в говеждото месо 1/5. Намерете колко грама белтъчини се съдържа в 100 гр. леща и 200 гр. месо.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 150

Намерете в дециметри обиколката на триъгълник със страни  5 см, 3 см и 4/10 дм.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 149

Намерете такова число, че като го поставите на мястото на многоточието, да е вярно:

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 146

Подредете по големина дробите, като започнете от най-голямата:

а)

 3     2    14      11
—,  —,   —,   —
15  15   15      15

б)

   5       25       114        11
——,  ——,   ——,   ——
100    100      100        100

 

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 145

Едната страна на правоъгълник е 10 см, а другата е 4/10 от нея. Намерете лицето и обиколката на правоъгълника.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 144

Ученици трябвало за три дни да наберат 360 кг ябълки. Първия ден те набрали половината от тези ябълки, а през втория ден 3/4 от набраното през първия ден. Намерете по колко килограма ябълки са набрали децата през всеки от трите дни.

Публикувана на: 27-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo