СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 484

Водата превръщайки се в лед, увеличава обема си с  1/11  част. С колко намалява обема си ледът, когато се стопява?

Публикувана на: 26-11-2011
6 клас
Задача 454

Коя от разликите е най-голяма?

       2010
а)  ——— - 0,12
       2011

       2010
б)  ——— - 0,2
       2011

       2010     1
в)  ——— - —
       2011     5

       2010     1
г)  ——— - —
       2011     4

 

Публикувана на: 06-11-2011
6 клас
Задача 452

Три сиви слончета изяждат 3 тона храна за 3 дни, пет червени слончета изяждат 5 тона храна за 5 дни, седем жълти слончета изяждат 7 тона храна за 7 дни, девет бели слончета изяждат 9 тона храна за  9 дни. С какъв цвят е най-лакомото слонче ( Изяжда най-много за един ден )?

Публикувана на: 04-11-2011
5 клас
Задача 353

Кристиян произвежда 11 играчки за 15 минути. Георги произвежда 12 играчки за 20 минути. За колко време двамата заедно ще произведат 300 играчки?

Публикувана на: 27-8-2011
5 клас
Задача 331

Намерете такова число,  че 1/4 от него, умножена с 1/9 от него, е равно на същото число.

Публикувана на: 15-7-2011
5 клас
Задача 158

Две коли тръгнали една срещу друга, съответно от точка А и точка Б. Едната изминала 10 км,  другата 22 км, а между тях останало 1/3 от цялото разстоянието между А и Б. Колко е разстоянието между точка А и Б?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 153

В 1 яйце жълтъкът  е 1/3 от теглото на яйцето, а белтъка е  1  3/5  от жълтъка.  Ако  яйцето тежи 60 гр. , колко тежи жълтъка, белтъка и черупката?

Публикувана на: 29-4-2011
5 клас
Задача 151

Съдържанието на белтъчини в лещата са 1/4 от теглото й, а в говеждото месо 1/5. Намерете колко грама белтъчини се съдържа в 100 гр. леща и 200 гр. месо.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 150

Намерете в дециметри обиколката на триъгълник със страни  5 см, 3 см и 4/10 дм.

Публикувана на: 27-4-2011
5 клас
Задача 149

Намерете такова число, че като го поставите на мястото на многоточието, да е вярно:

Публикувана на: 27-4-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo