СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 235

Разложете многочлена  b4(2a - 3b2) - 9(2a - 3b2)3 на неразложими множители. Намерете стойността на многочлена, ако 3a=(-b)2.5.

Публикувана на: 28-5-2011
7 клас
Задача 230

Намерете (обяснете) най-малката стойност на израза

2 - 28а + 21

 

Публикувана на: 25-5-2011
7 клас
Задача 229

Колко положителни цели числа са делители на числото :

892 -2.26.89 + 262

Публикувана на: 25-5-2011
7 клас
Категория: алгебра, многочлени,
Задача 227

При кои стойности на параметъра  "а"  многочленът

(х-1)-  ах(3х+1)(1-3х)  е от втора степен ?

Публикувана на: 24-5-2011
7 клас
Задача 224

Разложете многочлена на множители в следните изрази:

а)  (а2+b2)2 - 4a2b;

b)  a4 + a3 + a2+ a ;

c)  x4 - x3 + x-x ;

d)  x4 -x2 -x +1 ;

f)  x4 + x2 + 1 ;

e)  4x4+1 ;

g)  (2x+1)(x-3)-(x-3)2+x+4

 

 

Публикувана на: 20-5-2011
7 клас
Категория: многочлени
Задача 223

Кой е делителя на многочлена ?

n5 - 5n3 + 4n

 

Публикувана на: 20-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo