СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 579

Ако xy= -2 и x3+y3= -7 , то  x5y2+x2y5 е равно на?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 578

Многочленът ax-5a+2x-10 се дели на двучлена :

А) a+2       Б) x+5

В)a-2         Г) a+x    и Защо?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 428

u + 90 x3yz + 25y2 z2
Намерете липсващия едночлен u така, че многочлена да е точен квадрад на двучлена.

Публикувана на: 17-10-2011
7 клас
Задача 402

4x(1-1x)-(3x-6x2):(-3x)+x2
да се приведe в нормален вид

Публикувана на: 02-10-2011
7 клас
Задача 386

Степенувайте:

a) (x+3)2     (2-y)2    (0,3+tz)2

б) (1/2x+2)2     (-3z+2t/3)2      (-1/5-z)2

в) (-9x+3t)2      (0,5m-0,1n)2     (-0,4x-1,6y)2

г) (x2-y3)2     (a2b-ab2)2      (a2+1/a2)2

Публикувана на: 26-9-2011
7 клас
Задача 385

Представете с нормален многочлен:

а) (a+2)2     (t+1:2)2        (x+2,5)2

б) (2a+5)2   (10x+3y)2    (5+2:5x)2

в) (a-1)2       (u-1:4)2       (z-0,5)2

г) (6p-1)2     (0,1x-10y)2   (1:2y-2z)2

Публикувана на: 26-9-2011
7 клас
Задача 264

Разложете на множители израза:

А = (2+5х)2 - (х-8)2  и намерете корените на уравнението А = 0.

Публикувана на: 03-6-2011
8 клас
Задача 242

Изразът        4x3-x(x+12)  разложен на множители има видът.

Публикувана на: 29-5-2011
7 клас
Задача 240

коренът на уравнението:

(x+3)2 - x(x+4)=5

Публикувана на: 29-5-2011
7 клас
Задача 237

Разложете многочлена M = a3 + b3 - a2b - ab2 на множители. Ако при a-b= 4.182/(-12)3

стойността на M е 18, намерете на колко е равно a+b.

Публикувана на: 28-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo