СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1294

Приведете в нормален вид

(x + 2) - 3x ; (-x + 2) - (3x - 4)

(2x + 3a) - 3a ; (2,4ax + a) - (1,4ax + x)

(-3x2 - ax + 6 ) - (ax2 - ax + 5)

Публикувана на: 15-4-2013
6 клас
Задача 1293

3m3 - 2 - m + x3 + x2 - x - mx.

а) свободния член е 5;
б) многочленът няма свободен член;
в) многочленът няма член от 2-ра степен?

Публикувана на: 15-4-2013
7 клас
Задача 992

Приведете в многочлена в нолмален вид по най-рационалния начин:

( x + y )2 - ( x - y )2

Публикувана на: 26-11-2012
7 клас
Задача 991

Кой от дадените изрази не може да е множител в разлагането на многочлена 25(4х -3) - (4х - 3)3 на множители?

а) 1 -2х
б) 2 - х
в) 2х + 1
г) 8

Публикувана на: 23-11-2012
7 клас
Категория: Многочлени
Задача 987

Нормалният вид на многочлена (x-2)2-(-x-2)2+6x е:

a)-2x

б)2x2+6x+8

в)2x

г)6x+8

Знае се че отговорът е а),но не мога да стигна до извода,а ми искат решение.

Публикувана на: 18-11-2012
6 клас
Категория: многочлени
Задача 843

Дадени са многочлените

А=9х2 - 8х + 3

В=6х-7

Решете:

а) А+В

б) A-B

в) А . В

 

Публикувана на: 27-5-2012
6 клас
Задача 815

Намерете многочлен А, за който:

а) (a + b)2 + A = (a - b)2;
б) (a - b)2 + A = (b - a)2;
в) (a - b)2 + A = (a + b)2;
г) x2 + x + 1 + A = ( x - 1)2 + 1;
д) 2z2 - 5z + 6 + A = ( z + 1)2 + ( z - 1)2

Публикувана на: 07-5-2012
6 клас
Задача 814

Приведете многочлена в нормален вид

   x2 + 5x - 4                  x2 - 3x + 4
———————   -   ——————
           2                                 3

Публикувана на: 07-5-2012
6 клас
Задача 813

Ако u = 2x + y  и  v = x - yx  пресметнете:

а)  u + 2vu + v;
б) u - v;
в) v ( u - v );
г)  uv - v 2

Публикувана на: 06-5-2012
6 клас
Задача 812

Даден е многочлена  3mx3 - 2 - m + x3 + x2 - x - mx.

При кои стойности на параметъра m

а) свободния член е 5;
б) многочленът няма свободен член;
в) многочленът няма член от 3-та степен?
 

Публикувана на: 04-5-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo