СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1394

Да се намерят стойностите на параметъра а, за които многочленът   a( x2 - 2 ) - ( a + 3x )( 2x - 1 )  има равни коефициенти пред x2 и  x.

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1381

Нормалният вид на многочлена : 2.(3x+1)y+4(x3y-x2):(-2x2) е:

Публикувана на: 26-5-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1373

Покажете ,че за всяка стойност на променливата x стойността на израза:

(x - 3)(x + 7) - (X + 5)(x - 1)      e - 16

x4   - (x2  - 7)(x2  + 7)    e 49

Публикувана на: 15-5-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1343

Многочлен: ax2 +5x3  - 7ax +3x +2a+9x2 -4 x3 - x

Ако а е параметъра, х променлива да се намери стойността на параметъра а така, че:

1.коефициентът пред членаот първа степен да е - 12;

2.да няма свободен член.

Публикувана на: 08-5-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1340

Опростете:

3x2 - 5(x2 - 1) + x = (2 - x )

                                   2
2xx2- (3x2)x + 5x(- —— ) x2
                                   5

        1                   3                               1
-1 ——  xxy + —— x (x2y  -  y ) + —— y (x2y  -  x)
        2                    4                              4

Публикувана на: 07-5-2013
6 клас
Задача 1308

Покажете че стойността на изразите не зависат от променливите.

x3 (x - xy2 ) - 3x2 ( x2 + y4 ) са неположитерни за всички стойности на променливите.

x3 y3 (2xy - 1) + x2 y2 (xy+1) + (x2 y2 - 2) . (-1)  са положителни за всички стойности на променливите.

Публикувана на: 22-4-2013
6 клас
Задача 1307

Намерете числената стойност:

а)
        
                  1
x2 (0,5x - 3) - —— x (x + 10x)
                          2

                 1
за x = - ——
                 2

б)

  3                                        1
——  x ( xy  -  x2 - y) + —— x2 (y - x)  
  4                                       4

за x =  -1      
                1
за y =   ——
                2

Публикувана на: 22-4-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1299

Приведи в нормален вид:

4px5  -2 - p + x3 + x2 - x - px - x5

Публикувана на: 16-4-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1298

Приведете в нормален вид:

3mx3 + 3 + m + x3- mx2  - x - mx

Публикувана на: 16-4-2013
6 клас
Задача 1295

Дадени са многочлените u = 2xy - 3x2 +5x

v = -xy + x2 -x и w = -xy + 2x2 + 6x

Представете в нормален вид М

а) u + v + w

6) u +v - w

в) u - v + w

г) u - (v+w)

Публикувана на: 15-4-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo