СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1706

Определете стойността на параметъра р така, че нормалния вид на многочлена 1 + (рх+1).(х+р) да има свободен член равен на -18.

Публикувана на: 06-5-2014
6 клас
Категория: Многочлени
Задача 1652
Публикувана на: 31-3-2014
6 клас
Категория: Многочлени
Задача 1651
Публикувана на: 31-3-2014
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1493

Опростете израза:

42у24     

    2х22

Публикувана на: 08-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1492

Ако  a2+ b 2 + 2(a + b)  +2 = 0,  то  a5+ b 5= ?

  

Публикувана на: 07-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1491

Ако   x + y = 2  и  x.y = -1,  то   x 4 + y 4 = ?

 

Публикувана на: 07-11-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1428

Даден е многочленът  :

A=ay5-2+ay4-2ay+3y-y5+a+y4

Намерете за коя стойност на параметъра а многочленът :

а )  е от четвърта степен

б )   не съдържа член от първа степен

в )   няма свободен член

г )   има коефициент пред члена от четвърта степен ,равен на -1

Публикувана на: 23-9-2013
6 клас
Задача 1398

Числената стойност на израза А = 125 х3 - 3 x + 6,4 , ako x = - 0,2 e :

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1395

 3xy.(2x +3y) - ( 6.x3 .y - x2.y2) : x  е  равен на?

Публикувана на: 11-6-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo