СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1998
На чертежа ∆АВС и ∆АВД са правоъгълни, ъгъл ВАД=55°, ъгъл АВС=50° и АВ=16см. Ако М е среда на АВ, намерете лицето на МСД.
Публикувана на: 29-2-2016
7 клас
Задача 1896

В триъгълник АВС (ъгъл С=900 ), медианата СМ е равна на катета ВС. Намерете височината СН .

Публикувана на: 21-4-2015
7 клас
Задача 1895

В триъгълник АВС ъгъл ВАС=150 и ъгъл АВС=750 . Ако АВ=20 см, намерете лицето на триъгълник АВС в квадратни сантиметра. 

Публикувана на: 21-4-2015
7 клас
Задача 1894

В триъгълник АВС ъглите се отнасят както 1:5:6 и СМ е медиана. Точка В е на разстояние 3 см от СМ. Намерете лицето на триъгълник АВС в квадратни сантиметри.

Публикувана на: 21-4-2015
7 клас
Категория: Геометрия, медиана
Задача 1863

Триъгълник ABC (ъгъл C = 90 гр. ) е равнобедрен. Медианата към страната AB пресича AB в т. D. Върху правата CD е избрана т.M, така че D е между C и M и ъгъл AMB = 120 гр.

Публикувана на: 08-3-2015
9 клас
Задача 1561

Даден е триъгълник ABC,за който |AB|=c, |BC|=a, |CA|=b. Ако т. M е от AB, така че AM : BM = 2:1. Изразете дължината на отсечката CM чрез дължините на страните на триъгълник ABC.

Публикувана на: 13-1-2014
6 клас
Задача 943

В триъгълника ABC е построена медианата AM, точка N е произволна точка от отсечката BM, а P е средата на AN. Ако D е пресечната точка на CP и AM, да се докаже, че SADB=SCDN

Публикувана на: 14-10-2012
7 клас
Задача 245

За ъглите алфа, бета и гама на триъгълник ABC е известно че са така както 5:1:6, ако AB = 60 см намерете растоянието от точка А до медианата CM в сантиметри.

Публикувана на: 29-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo