СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


5 клас
Задача 422

На магистрала има 2 ленти за движение. Каква е неината широчина ако всяка лента е широка 3,7м. между лентите има разтояние 0,75 м. а от двете страни има банкети по 0,5м.

Публикувана на: 13-10-2011
5 клас
Задача 418

Превърнете в показаната мерна единица!   

а)
5,3 см.= ? мм.
7,6дм.=? см.
8,03 дм.= ?см.
5,03 дм.=?мм                      

б)
5,3 м = ? дм.
5,3 м.=? см.
5,3м.=?мм
5,3 км.= ? м.                 

в) 
5,25 лв. =? ст
7,03 лв.= ? ст
0,28 лв.= ? ст.
0,07 лв.=?ст. 

г)   5,356 кг.=?гр.
0,205 кг.=?гр.
0,020 кг.=? гр.
12,505кг.=? гр.   

Публикувана на: 07-10-2011
5 клас
Категория: Математика
Задача 407

Запишете дробните разредни единици от десетите до десетохилядите!

Публикувана на: 03-10-2011
5 клас
Категория: Математика
Задача 406

Кой числа са пропуснати в таблицата?    Маса в гр. 1 ? 19 ? 905 ?              Маса в кг. ? 2 ? 5 ?

Публикувана на: 03-10-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo