СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 772

Ako  x :  y = 4 : 1, числената стойност на израза   e:

а) 0,25         б) 2 : 7     в) 0,5       г) 3 : 7

Публикувана на: 31-3-2012
4 клас
Задача 765

Знайко намислил едно число. От него извадил най-малкото трицифрено число и получил най-голямото трицифрено число, образувано от различни цифри. Кое число е намислил Знайко?

Публикувана на: 28-3-2012
10 клас
Задача 763

Медианите на триъгълник са 9 см, 12 см и 15 см. Намерете лицето на триъгълника.

Публикувана на: 27-3-2012
6 клас
Задача 758

   Започвайки едновременно, 5 кокошки могат да измътят 60 яйца за 21 дни. За колко дни 6 кокошки могат да измътят 60 яйца, започвайки в един и същи ден?

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 757

  Дядо може да свърши една работа за 30 мин., баба може да я свърши за 40 мин., а внучката за 24 мин. Най-малко за колко минути ще свършат работата тримата, ако си я поделят по подходящ начин?

Публикувана на: 26-3-2012
6 клас
Задача 756

Намерете:
а) колко оборота извършва колело за 5 мин., ако за 7 мин.  то прави 12 3/5
б) каква част са момичетата в един  клас, ако в този клас броя на момичетата се отнася към броя на момчетата, както 0,3 : 0,7.

Публикувана на: 25-3-2012
6 клас
Задача 755

Чрез смесване на две разтопени сплави от злато и сребро е получена нова сплав. Първата сплав тежи 320 грама и съдържа злато и сребро в отношение 3 : 5, а втората сплав тежи 300 грама и съдържа злато и сребро в отношиние 8 : 7. Определете отношението на златото към среброто  в новополучената сплав.

Публикувана на: 25-3-2012
6 клас
Задача 747

Номерата на страниците на една книга, от която е откъснат един лист, имат общо 2009 цифри. Колко листа има книгата сега? (Всеки лист, освен може би последния има две страници.)

Публикувана на: 23-3-2012
4 клас
Задача 746

Колко са на брой естествените числа от 1 до 1000, съдържащи в себе си само една седмица?

Публикувана на: 23-3-2012
5 клас
Категория: дроби, математика
Задача 745

Ако към едно число се прибави сборът на 3/11 и 2/11 се получава 10/11 открийте числото ? Забележка числата са дроби!

Публикувана на: 22-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo